عشق جهنمی http://lovehell.mihanblog.com 2019-09-16T20:49:06+01:00 text/html 2011-05-27T06:37:22+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی متلک های جدید به دختر ها http://lovehell.mihanblog.com/post/352 <strong>متلک های جدید به دختر ها ( خیلی با حاله )</strong> <hr style="color: rgb(209, 209, 225); background-color: rgb(209, 209, 225);" size="1"> <div id="post_message_148128"> 1-خانوم شماره بدم پاره میکنی؟ <br> <br> 2- خانوم ببخشید مستقیم از كدوم طرفه <br> <br> 3- خانوم شماره ی کفشمو بدم؟ <br> <br> 4- (در برخورد با چنتا دختره زیبا) هنوز فصله هلو نشده <br> <br> 5- (در برخورد با چنتا دختره کم سن) اِ مهد كودك تعطیل شد شما اومدین بیرون. <br> <br> 6- حاج خانومم ماچ خانوم <br> <br> ۷- آهای خانوم كجا كجا <br> <br> ۸- از اون بالا كفتر می*آید <br> <br> ۹- آخ چشم ..فدات بشم <br> <br> ۱۰- نازتو بخورم ..شب شام نخورم<br> <br> 11- خانونم شما دو تا سه قلوئید؟ <br> <br> 13- این روزها همه به من شماره می*دهند شما چطور <br> <br> 12- دهات چه خبر؟ <br> <br> 14- فدات و بخورم <br> <br> 15- قربونت بچسبم <br> <br> 16- فدات بگردم <br> <br> 17- خودت مگه خواهر مادر نیستی؟ <br> <br> 18- خانوم جیگرتو واسم بلوتوث میکنی؟ <br> <br> 19- جیگرتو یواشکی بخورم <br> <br> 20- ببخشید شما چقدر شبیه دوست دختره آیندهء من هستین <br> <br> 21-هندونه بیار قاچ کنم لباتو بیار ماچ کنم (new) <br> <br> اینم چند تا متلک که به دخترهای دماغ عملی میتونید بندازید! <br> <br> 1-خانوم شما بینیتونو ختنه کردید؟ <br> <br> 2-خانوم شما دماغتونو مدل خوکی عمل کردید؟ <br> <br> 3-خانوم میاید دماغامون عوض؟ <br> <br> 4-اینو صافکاری کرده که بعدا درخت بکاره <br> <br> 5-اینو دماغشو تازه خریده برچسبش و نکنده <br> <br> 6-خانوم کلیه هاتو فروختی دماغتو عمل کردی؟ <br> <br> 8-میبخشید خانوم دماغتونو خر گازگرفته؟ <br> <br> 9-ده بار دیگه دماغت وعمل کنی تازی میشی مثل اِبی <br> <br> 10-خانوم بینیتون افتاده چسب زدین؟ <br> <br> 11-خواستی ماشین بخری وانت بخر بینیت و بندازی عقب </div> text/html 2011-05-27T06:37:22+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی “اس ام اس مهربانی” http://lovehell.mihanblog.com/post/351 <h1 style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>اس ام اس با موضوع مهربانی “اس ام اس مهربانی”</strong></span></span></h1> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>روزانه به بهترین و جدیدترین اس ام اس های روز</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>منبع و مرجع کامل اس ام اس در ایران</strong></span></p><p style="text-align: center;">www.lovehell.mihanblog.com<br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">هیچ دانی <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نازنینم </span></a>می توانی / راحت اسرار سعادت را بدانی</p> <p style="text-align: center;">رمز خوشبختی انسان نسیت جز این / مهربانی ، مهربانی ، مهربانی . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">هیچ <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ثروتی </span></a>بالاتر از مهربانی نیست ، یادت باشه تو خیلی ثروتمندی</p> <p style="text-align: center;">یه خورده از ثروتت رو هم به ما بدی چی میشه آخه !؟</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">تو همان <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>هستی؟! یا مهربانی همان توست؟!</p> <p style="text-align: center;">نمی دانم</p> <p style="text-align: center;">می دانم بی شک با هم نسبت نزدیکی دارید&nbsp; . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>نقش هر نقاش نیست / هر که نقشی را کشید نقاش نیست</p> <p style="text-align: center;">نقش را نقاش معنا میدهد / مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ایمان داشته باش که کمترین <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمیشوند</p> <p style="text-align: center;">پس چگونه فراموش خواهی شد تو که پیشه ات مهربانی است . . . ؟</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید</p> <p style="text-align: center;">مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">حالا که آمده ای ، چترت را ببند</p> <p style="text-align: center;">در ایوان این خانه جز <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>نمی بارد . . .</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ادامه در لینک زیر</strong></span></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند</p> <p style="text-align: center;">مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربان </span></a>باشی رهایت میکنند . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">کاش میشد بر جدایی خشم کرد / شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد</p> <p style="text-align: center;">کاش میشد خانه ای از مهر ساخت / <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>را در آن سرمشق کرد . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">در <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>همچون باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">مهربانی زبانی است که :</p> <p style="text-align: center;">برای کور دیدنی ، برای&nbsp; کر شنیدنی ، و برای لال&nbsp; گفتنی است . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>تزئین لحظه هاست</p> <p style="text-align: center;">برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">عشق را رنگ آبی زدم، دوست داشتن را قرمز، نامردی را سیاه، دروغ را سفید،</p> <p style="text-align: center;">ولی نمی دانم چرا به تو که میرسم نمی دانم <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>چه رنگی است . . .؟</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربونیات </span></a>زیاده که هنوز خوب و صبوری / مثل یک حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم</p> <p style="text-align: center;">یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهربانی </span></a>صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">چه کسی رسد به پایت ز محبت و صفایت / به خدا ز مهربانی در جهان یگانه هستی . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">کاش هرگز در محبت شک نبود / تک سوار مهربانی تک نبود</p> <p style="text-align: center;">کاش بر لوحی که بر جان و دل است / واژه تلخ خیانت حک نبود . . .</p> text/html 2011-05-27T06:27:40+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی اس ام اس و پیامک مخصوص روز زن http://lovehell.mihanblog.com/post/350 <h1 style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>اس ام اس و پیامک مخصوص روز زن</strong></span></h1> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">ای <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زن</span></a>، ای الطاف دستِ حضرتِ پروردگار</p> <p style="text-align: center;">ای تو بهتر از همه هستی، به صد ره آشکار</p> <p style="text-align: center;">خنده ات چون روشنایِ صبحِ هستی، پر ضیا</p> <p style="text-align: center;">خنده ات چون دامنِ عرش خدا، مهدِ صفا</p> <p style="text-align: center;">روزت مبارک</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خوش‌آهنگ‌ترین نغمه‌های هستی نثار قلب خسته و صبورت</p> <p style="text-align: center;">روزِ به اوج نشستنت مبارک . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد</p> <p style="text-align: center;">می ستایم من تو را تا آخر عمر همسرم</p> <p style="text-align: center;">در میان اوج تنهایی تو با من مانده ای</p> <p style="text-align: center;">تا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا همسرم</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">روزت مبارک</span></a></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">در ثانیه‌های بودنت می‌مانم</p> <p style="text-align: center;">در فصل شکست خوردنت می‌مانم</p> <p style="text-align: center;">یک <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سال </span></a>نه ده سال چه فرقی دارد</p> <p style="text-align: center;">تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آسمان </span></a>آبی چشمان تو مال من است / تا زنم پر در میان آسمانت همسرم</p> <p style="text-align: center;">هر زمان تا از تمام زندگی خسته شدم / عاشقم کردی به راه زندگانی همسرم</p> <p style="text-align: center;">روز مبارک ، دوستت دارم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">زنان </span></a>تحصیل کرده همسران خوبی از آب در می آیند</p> <p style="text-align: center;">زیرا برای این که توضیح دهند که چرا غذا شور یا بی مزه شده</p> <p style="text-align: center;">واژه های&nbsp; بیشتری در دست دارند !</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">پنهان نمیکنم ز شما ، دوست دارمت</p> <p style="text-align: center;">اندازه خدا ، به خدا دوست دارمت</p> <p style="text-align: center;">هرچه از زمین&nbsp; و زمان خسته ام ولی</p> <p style="text-align: center;">برون از تمام قید و بندها دوست دارمت</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">روزت مبارک</span></a></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست</p> <p style="text-align: center;">گلها همه به نام تو مشهورند</p> <p style="text-align: center;">آیینه های از انعکاس نام تو می خندند</p> <p style="text-align: center;">و من تنها برای تو می گویم</p> <p style="text-align: center;">زندگی کن تا زنده بمانم</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">روزت مبارک</span></a></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">من به پرواز نمی‌اندیشم</p> <p style="text-align: center;">به تو می‌اندیشم به تو که بهتر از اندیشه‌ی یک پروازی</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">روزت مبارک</span></a></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خداوند لبخند زد و از لبخند او زن آفریده شد</p> <p style="text-align: center;">لبخند زیباى خداوند</p> <p style="text-align: center;">روزت مبارک!</p> text/html 2011-05-27T06:18:58+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی اس ام اس های مهدوی http://lovehell.mihanblog.com/post/349 <h1 style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>اس ام اس های مهدوی جدید</strong></span></h1> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><img src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2011/05/valiasr.jpg" style="display: inline;" original="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2011/05/valiasr.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-9096" title="اس ام اس مهدوی - www.RadsMs.com" alt="اس ام اس مهدوی - www.RadsMs.com" width="504" height="184"></a></p> <p style="text-align: center;">خوشا آنکس که مهدی (عج) یار او شد / رفیق مشفق و غمخوار او شد</p> <p style="text-align: center;">اگر صدها گره افتد بکارش/ بدست او فرج در کار او شد . . .</p> <p style="text-align: center;">یا ابا صالح <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">المهدی</span></a></p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">چرا دوری ز تو تقدیر ما شد؟ / غم هجران گریبانگیر ماشد ؟</p> <p style="text-align: center;">تو غایب نیستی ، مهجور ماییم / دریغا علتش تقصیر ما شد . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">مهر تو بر قلوب ما حک شد /&nbsp; وای بر آنکه از تو منفک شد</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هست </span></a>کافر اگر در اوصافت / هر که وارد به قلب او شک شد . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خوشا آنانکه با دلبر قرینند / مداوم با جنابش همنشینند</p> <p style="text-align: center;">بهرسو دیده خود را گشایند /&nbsp; بغیر از صورت ماهش نبینند . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خوشا آنان که محو روی یارند / جز او با دیگری کاری ندارند</p> <p style="text-align: center;">بپای یار هر دم از سر <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">صدق </span></a>/ هزاران مرتبه جان می سپارند . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خوشا آندل که شد منزلگه یار / برون افکنده از خود مهر اغیار</p> <p style="text-align: center;">برای رستگاری روز محشر / بود میزان ، ولای آل اطهار (ع)</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">خلق عالم ز سما تا به سمک&nbsp; / زادمی و پری و جن وملک</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">همگی </span></a>از دل و جان می گویند / عجل الله تعالی فرجک . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">بود یاد تو ما را قوت دل /&nbsp; منور شد زیادت ساحت دل</p> <p style="text-align: center;">بهر اندازه دل مهر تو دارد / همان اندازه باشد قیمت دل . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">تا نگردد دوره غیبت تمام / قلب آل الله نگیرد التیام</p> <p style="text-align: center;">بارالها جان ما آمد به لب / کی کند مولای ما مهدی (عج) قیام . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">من ریزه خور سفره احسان تو هستم/ ناچیز تر از خار گستان تو هستم</p> <p style="text-align: center;">من نوکر تو <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نیستم </span></a>ای سرور خوبان / بل خاک کف پای محبان تو هستم . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">اگر کوچک بود ظرف وجودم / نمی ارزد پشیزی هست وبودم</p> <p style="text-align: center;">خدا را شکر کز احسان و لطفش / عجین شد با ولایش تارو پودم . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">منکه می دانم لیاقت بهر دیدارت ندارم&nbsp; /&nbsp; قابلیت بهر ره بردن به دربارت ندارم</p> <p style="text-align: center;">حلقه وار این سر اگر کوبم به درب آستانت / من ترا می خواهم از تو کار با کارت ندارم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">من از حق بهر دیدارت نگارم&nbsp; / همیشه قابلیت خواستارم</p> <p style="text-align: center;">زهی اقبال سعدم گر بدانم&nbsp; / که از لطفش قبولم کرده یارم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">نمی داند کسی اوصاف یارم&nbsp; /&nbsp; همه عالم بود اضیاف یارم</p> <p style="text-align: center;">چه سان <a href="http://www.radsms.com/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شکر </span></a>خدا باید ، که باشد/ همیشه شاملم الطاف یارم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">چو مهر تو ریشه کرده در جان ودلم / شد رشک ریاض جنت ، این آب و گلم</p> <p style="text-align: center;">تو گر چه خطاهای مرا می پوشی / &nbsp; اما به خدا ز روی ماهت خجلم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ببالین می نهم سر بلکه در رویا ترا بینم&nbsp; /&nbsp; نبینم روی مردم را فقط تنها ترا بینم</p> <p style="text-align: center;">اگر از بهر دیدارت تو از من رو نما خواهی / بیفشاندم سر و جان را به پایت تا تو را بینم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">صد شکر که در پناه مهدی (عج) هستیم&nbsp; / از باده ناب عشق آنشه مستیم</p> <p style="text-align: center;">هرکس به کسی سپرده دل اما ما / از&nbsp; روز ازل بحضرتش دل بستیم</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">افسوس که از امام خود دور شدیم /&nbsp; از بهر زیارت رخش کور شدیم</p> <p style="text-align: center;">ایراد بدیگری نباید بگیریم / از زشتی فعل خویش مهجور شدیم . . .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ای منجی توده بشر مهدی (عج) جان /&nbsp; افتاده بشر بدام شر مهدی (عج) جان</p> <p style="text-align: center;">تا کی سفرت بطول می انجامد ؟ / برگرد دگر از این سفر مهدی (عج) جان</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">از آتش ستیزه و از جور بی امان&nbsp; / شد تنگ زندگانی دنیا به انس و جان</p> <p style="text-align: center;">ذرات کن فکان همه با هم ندادهند / عجل علی ظهورک یا&nbsp; صاحب الزمان (عج)</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">یارب نظر عنایتی بر ما کن&nbsp; /&nbsp; حکم فرج امام ما امضا کن</p> <p style="text-align: center;">ما را به ارادت شهیدان حسین (ع) / در زمره یاوران او احصا کن</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">ترسم بمیرم از غم هجران تو یابن الحسن (عج)</p> <p style="text-align: center;">در آرزوی دیدن دوران تو یابن الحسن (عج)</p> <p style="text-align: center;">روزی اگر چشمان من افتد بروی ماه تو</p> <p style="text-align: center;">این نیمه جان را می کنم قربان تو یابن الحسن (عج)</p> text/html 2011-05-27T06:04:33+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی توصیه هایی برای سادیسمی شدن ! http://lovehell.mihanblog.com/post/348 <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"> </p><p>سر&nbsp; جلسه <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">امتحان </span></a><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تقلب </span></a>اشتباه برسونین به دوستتون !</p> <p>به بچه همسایه بگید اگه یه خودکار رو قورت بده ، بزرگ شه مهندس میشه !</p> <p>از کنه ای که نیشتون زده ، دیه بگیرین !</p> <p>شونه های <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مگسائی </span></a>رو که تازه نشستن روتون بمالین تا خستگیشون در بره !</p> <p>وقتی قایق موتوری تون وسط دریا <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">خاموش </span></a>کرد ، پیاده بشین هل بدین !</p> <p>بلالی که دونه هاش کج هست رو ببرین ارتودنسی !</p> <p>به گل مصنوعی روی میزتون به زور آب بدین تا بخوره !</p> <p>داداش کوچیکتون رو بذارین توی مایکروفر تا برنزه بشه !</p> <p>گوشی <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">موبایلتون </span></a>رو با سنجاق قفلی به پاچه شلوارتون وصل کنین !</p> <p>سی دی قفل دار رو بشکنین تا قفلش باز بشه !</p> <p>با هندوانه یه قل دو قل بازی کنین !</p> <p>به دوست دکترتون بگین : <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مرض </span></a>جدید چی داری ؟ !</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ادامه در لینک زیر</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br> </strong></span></p> <p style="text-align: center;"> </p><p><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بارفیکس </span></a>خونه ی دوستتون رو شل بکنین و ازش بخواین هنر های ژیمیناستیکشو بهتون نشون بده !</p> <p>کرم ضد آفتاب را به کف پایتان بزنید !</p> <p>روز تولد <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">هسرتان </span></a>گلاب را داخل شیشه عطر بریزید و به عنوان یک عطر خارجی گرانقیمت به او هدیه بدهید !</p> <p>توی باک ماشینتان چایی بریزید تا خستگی اش در برود !</p> <p>از مگسای دستشوئی عاجزانه خواهش کنین نوبت رو رعایت کنن !</p> <p>توی کیک تولد همسرتان <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نارنجک </span></a>دست ساز بگذارید !</p> <p>وسط دعوا با دماغ بزنید تو مشت طرف مقابل !</p> <p><a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نصف </span></a>شب زنگ بزنید به اورژانس و بگویید : من مرض دارم ، بیاین منو ببرید !</p> <p>به گدای کنار خیابان ، به جای پول ، آدرس مراکز کاریابی را بدهید !</p> <p>روز بازی پرسپولیس با استقلال ، وسط <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تماشاچی </span></a>ها بنشینید و با صدای بلند ، شموشک نوشهر را تشویق کنید !</p> <p>توی تنگ ماهی قرمز یک کیسه نمک خالی کنید تا آب شور بشود و ماهیتان فکر کند تو دریاست !</p> <p>بعنوان اولین شام زندگی مشترک برای همسرتان لوبیا با باقالی و کمی نخود درست کنید !</p> <p>شلوارتان را چپه بپوشید تا کسی نتواند دست توی جیبتان کند !</p> <p>بجای موز توی میهمانی به مهمانان آدامس <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">موزی </span></a>تعارف کنید و بگویید بفرمایید موز mp3 !</p> <p>داخل سوراخ قفل در مغازه های محله تان میخ بکنید !</p> <p>هر روز که <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">همسرتان </span></a>را می بینید به او بگویید : اِ … اِ … نسبت به دیروز چقدر پیر تر شدی !</p> <p>جنازه ی سوسکی رو که بی دلیل کف دستشوئی مرده ، ببرید پزشکی قانونی !</p> <p>اتوی داغ روی صورتتان بکشید تا چروکهای پوستتان بر طرف شود !</p> <p>به راننده <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اتوبوس </span></a>شرکت واحد بگویید : به جان خودم اگه ایندفعه بلیطمو پاره کنی دیگه بهت بلیط نمی دم !</p> <p>سر جلسه امتحان به مراقب بگویید : برو اونطرف تر وایستا ! جلوی دیدم رو گرفتی ! نمی تونم برگه کناریم رو خوب ببینم !</p> <p>لاستیک <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ماشینتان </span></a>را با دهان باد کنید !</p> <p>پیراهن را روی کت بپوشید !</p> <p>از سمت راست <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ماشین </span></a>گشت نامحسوس پلیس ، با سرعت ۱۸۰ تا سبقت بگیرید !</p> <p>توی قوطی کبریت کنار اجاق گاز را پر از ترقه کبریتی کنید !</p> <p>برای تولد دختر عمه تان یک دستگاه ریش تراش برقی به او هدیه بدهید !</p> <p>از جیب پدرتان پول بردارید و <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">داخل </span></a>کیف مادرتان بگذارید !</p> <p>توی سینما عینک دودی بزنید !</p> <p>ماست را با <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">چنگال </span></a>بخورید !</p> <p>در مجلس خواستگاری ، به پدر دختر ، سیگار تعارف کنید !</p> <p>به تویوتا کمری <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قالپاق </span></a>پیکان بزنید !</p> <p>به جای شمع توی کیک تولد همسرتان ترقه کبریتی بگذارید !</p> <p>با<a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> توپ فوتبال</span></a> پینگ پنگ بازی کنید !</p> <p>با <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">موتور </span></a>گازی تک جفپا رو زین بزنید !</p> <p>در <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اعتراض </span></a>به کیفیت غذای سلف دانشگاه ، اعتصاب غذا کنید تا بمیرید !</p> <p>روز دامادی دوستتان برایش <a href="http://radsms.com/">دسته </a>گل گلایل با روبان مشکی بفرستید !</p> <p>جهت صرفه جویی در <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مصرف </span></a>برق ، نصف شب توی جاده با چراغ خاموش رانندگی کنید !</p> <p>گوشی موبایلتان را با میخ داغ سوراخ کنید تا بتوانید از داخلش نخ رد کنید و بیندازید تو گردنتان !</p> <p>وسط تابستان کفش صندل را با جوراب کاموایی بپوشید !</p> <p>روز دامادیتان موهایتان را از ته بتراشید !</p> <p>دو روز قبل از امتحان جزوه همکلاسیتان را بگیرید و دو روز بعد از امتحان به او پس دهید !</p> <p>زنگ در خانه خودتان را بزنید و فرار کنید !</p> <p>ژله را با نی <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بخورید </span></a>!</p> <p>پولهایی که در خیابان , مردم جلوی فقیر ریختند را جمع کنید و داخل صندوق صدقات بیندازید !</p> <p>سعی کنین <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ساندیس </span></a>رو از جایی که علامت زده باز کنین !</p> <p>افراد بزرگتر از خودتون رو نصیحت کنین !</p> <p>زنگ در خونه ها رو بزنین بعد وایسین ببینین چی میشه !</p> <p>سر جلسه کنکور تخمه <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بشکنین </span></a>!</p> <p>سر چهار راه ها جوگیر شین برین وسط ادای پلیس راهنمایی و رانندگی در بیارین !</p> <p>سوتی های خفن دوستاتون رو توی جمع <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف </span></a>کنین !</p> <p>همراه با تماشای سی دی پت و مت کار هاشون رو انجام بدین !</p> <p>برای روز اول دانشگاه مداد رنگی ، مداد تراش و … با کیف جومونگ بخرین !</p> <p>اسمتون رو روی پاک کن بزرگ <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بنویسین </span></a>و با نخ به گردنتون آویزون کنین تا گم نشه !</p> <p>وقتی توی <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهمونی </span></a>براتون نوشیدنی میارن اول همه رو اندازه بگیرین ببینین کدوم بیشتر داره !</p> <p>سرتون رو به جای شامپو با سنگ پا بشورین تا خوب تمیز بشه !</p> <p>جزوه های کلاسیتون رو با مداد شمعی بنویسین !</p> <p>به بچه همسایه بگین اگه با لامپ خاموش نره <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دستشوئی </span></a>، بابا برقی نیشش میزنه !</p> <p>وقتی همه بچه ها دارن به ساعت نگاه میکنن و کتاباشون رو به هم میزنن یه سوال دبش که جواب <a href="http://radsms.com/"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">طولانی </span></a>لازم داره از استاد بپرسین و با لبخند به بقیه بچه ها نگاه کنین !</p> text/html 2011-05-27T05:50:12+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی چرا میگن بچه ننه !؟ نمیگن بچه بابا !؟ http://lovehell.mihanblog.com/post/347 <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>(طنز خنده دار)</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><img original="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2009/12/bache-baba.jpg" class="aligncenter size-full wp-image-1315" title="مطالب بامزه !" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2009/12/bache-baba.jpg" alt="مطالب بامزه !" width="400" height="300"></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ادامه در لینک زیر</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br> </span></strong></span> </p> <p style="text-align: center;"> </p><p>مامان<br> - بعله ؟<br> - من می خوام به دنیا بیام …<br> - باشه .<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من شیر می خوام<br> - باشه<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من جیش دارم<br> - خب<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من سوپ خرچنگ می خوام<br> - چشم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من ازون لباس خلبانیا می خوام<br> - باشه<br> - مامان<br> - بعله؟<br> - من بوس می خوام<br> - قربونت بشم<br> - مامان<br> - جونم ؟<br> - من شوکولات آناناسی می خوام<br> - باشه<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من دوست می خوام<br> - خب<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من یه خط موبایل می خوام با گوشی سونی<br> - چشم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من یه مهمونی باحال می خوام<br> - باشه عزیزم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من زن می خوام<br> - باشه عزیز دلم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من دیگه زن نمی خوام<br> - اوا … باشه<br> - مامان<br> - .. بعله<br> - من کوفته تبریزی می خوام<br> - چشم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - من بغل می خوام<br> - بیا عزیزم<br> - مامان<br> - بعله ؟<br> - مامان<br> - بعله<br> - مامان<br> - … جونم ؟<br> - مامان حالت خوبه<br> - آره<br> - مامان ؟<br> - چی می خوای عزیزم<br> - تو رو می خوام .. خیلی<br> - …</p> <p>***</p> <p>- بابا<br> - بعله ؟<br> - من می خوام به دنیا بیام<br> - به من چه بچه .. به مامانت بگو<br> - بابا<br> - هان؟<br> - من شیر می خوام<br> - لا اله الا الله<br> - بابا<br> - چته ؟<br> - من ازون ماشین کوکی های قرمز می خوام<br> - آروم بگیر بچه<br> - بابا<br> - اههههه<br> - من پول می خوام<br> - چی ؟؟؟؟ !!!<br> - بابا<br> - اوهوم ؟<br> - منو می بری پارک ؟<br> - من ماشینمو نمی برم تو پارک تو رو ببرم ؟<br> - بابا<br> - هان ؟<br> - من زن می خوام<br> - ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز<br> - بابا<br> - ….<br> - من جیش دارم<br> - پوففف<br> - بابا<br> - درد<br> - من زن نمی خوام<br> - به درک<br> - بابا<br> - بلا<br> - تقصیر تو بود که من به دنیا اومدم یا مامان<br> - تقصیر عمه ات<br> - بابا<br> - زهرمار<br> - من یه اتاق شخصی می خوام<br> - بشین بچه<br> - بابا<br> - مرض<br> - منو دوس داری<br> - ها ؟<br> - بابا<br> - …<br> - بابا<br> - خررر پفففف<br> - بابا<br> - خفه<br> - بابا<br> - دیگه چته ؟<br> - من مامانمو می خوام<br> - از اول همینو بگو … جونت در بیاد</p> text/html 2011-05-26T21:51:09+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی Valentine's Day http://lovehell.mihanblog.com/post/346 <font class="content" face="Times New Roman"><span id="Newsdetails2_lblBody63" class="news_body"><span id="Newsdetails2_lblBody57" class="news_body"><font color="#000000"><h1 class="firstHeading" id="firstHeading" align="center"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 15pt; ">Valentine's Day</span></font><font class="content"> <span id="Newsdetails2_lblBody63" class="news_body"> <span id="Newsdetails2_lblBody57" class="news_body"> <font color="#000000"><span style="font-size: 14pt; "> <p align="right"><strong><span style="font-size: 13pt; ">روز والنتین یا والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) در فرهنگ مسیحی سده های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است. این مناسبت هر سال در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) برگزار می شود.<br> <br> سابقهٔ تاریخی روز والنتین به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، باز می‌گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و مسیحیت می باشد.<br> <br> این ابراز عشق معمولاً با فرستادن کارت والنتین یا خرید هدایایی مانند گل سرخ انجام می‌شود.<br> <br> </span><font style="font-size: 14pt; " color="#800080"> افسانه والنتین و تاریخچه</font><span style="font-size: 13pt; "><br> <br> تاریخچه کامل و دقیق والنتین در دست نیست و آنچه از پیشینه این روز می‌دانیم با افسانه درآمیخته‌است.<br> <br> امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده‌است که حداقل سه قدیس به نام والنتین یا والنتیوس وجود داشته‌اند که همگی به قتل رسیده‌اند، به همین دلیل چندین افسانه سعی در بازگوئی تاریخچه این آئین دارند.<br> <br> طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میلادی، در روم باستان در دوران فرمانروایی کلاودیوس دوم کشیشی به نام والنتین می زیسته است. کلودیوس عقیده داشت مردان مجرد نسبت به آنانی که همسر و فرزند دارند سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این رو ازدواج را برای مردان جوان امپراتوری روم قدغن می‌کند. والنتین معتقد بود که این حکم ناعادلانه است؛ لذا مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌کرد. هنگامی که کلاودیوس این امر را دریافت، والنتین را به مرگ محکوم کرد.<br> <br> <br> افسانه دیگر می گوید شاید کشیش والنتین به علت نجات دادن و فراری دادن مسیحیان از آزار و شکنجه رومیان کشته شده باشد.<br> <br> مطابق یک افسانه، کشیش وانتین خود عاشق دختر زندانبانش شده و نخستین کارت والنتین را خود او قبل از مرگش برای آن دختر فرستاد و در آن نوشت «از طرف والنتین تو».<br> &nbsp;</span></strong></p> <p align="center"><a href="http://www.kocholo.org/"> <img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="dotu3qwc6zmpo4kdcvm.jpg" src="http://www.kocholo.org/img/images/dotu3qwc6zmpo4kdcvm.jpg" width="288" height="447"></a></p> <p align="center"><em>تصویری از یک کارت پستال روز والنتین در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی</em></p> <p align="right"><strong><span style="font-size: 13pt; "><br> کشیش والنتاین احتمالا زمانی حدود سال 270 میلادی به قتل رسیده است. در حالی که برخی بر این رأیند که روز والنتین، سالگرد مرگ یا به خاکسپاری والنتین است، گروه دیگر معتقدند کلیسای کاتولیک به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده، این تاریخ را برگزیده است. تا اواخر قرن پنجم میلادی در امپراتوری روم جشن لوپرکالیا بمناسبت باروری برگزار می شد. در سال ۴۹۸ میلادی، پاپ ژلازیوس یکم برگزاری جشن لوپرکالیا را ممنوع کرد. وی روز ۱۴ فوریه را به عنوان روز والنتین اعلام کرد، تا با اعمال مشرکانه مقابله کند.<br> <br> در سده های میانه اروپا، بخصوص در انگلستان و فرانسه، والنتین یکی از محبوب ترین قدیسان بوده است. بخصوص همزمانی شروع جفت گیری پرندگان با روز والنتین، این باور را که روز والنتین بواقع روز عشاق است، تشدید کرد.<br> <br> قدیمی ترین یادبو والنتین که امروز در دست می باشد، مربوط به چارلز، دوک اورلئان می باشد. وی که در پی شکست در نبرد اجینکورت در برج لندن زندانی بود نامه ای را در سال ۱۴۱۵ برای معشوقه اش نوشت که اکنون در مجموعه دستنویس های کتابخانه بریتانیایی نگهداری می شود.<br> &nbsp;</span></strong></p> <p align="right"><font color="#800080"><strong>شهرهای منسوب به والنتین قدیس</strong></font></p> <p align="right"><strong><span style="font-size: 13pt; ">بر اساس باورهای کنونی، بقایای والنتین قدیس که در سده ۱۹ میلادی در قبرستانی باستانی در ایتالیا کشف شد هم‌اکنون در سه شهر رم، دوبلین و گلاسگو نگهداری می‌شود. بخشی از این بقایا پس از انتقال به یک تابوت طلایی توسط پاپ گرِگوری شانزدهم به کلیسای کاتولیک وایت فرایر در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند اهدا شد. بخش دیگری از این بقایا که گفته می‌شود شامل استخوان‌های والنتین قدیس است توسط یک خانواده متمول فرانسوی در سده نوزدهم به کلیسای فرانسیس مقدس در شهر گلاسگو در اسکاتلند منتقل شد. خارج از حلقه‌های مذهبی از مردم عادی کمتر کسی از وجود این بقایا در شهر اطلاع داشت تا اینکه در سال ۱۹۹۹ تصمیم به انتقال این بقایا به کلیسای دیگری به نام The Blessed John Duns Scotus گرفته شد. این اقدام توجه گستردهٔ رسانه‌ها و به طبع آن عموم مردم را به دنبال داشت به‌طوری که شهر گلاسگو به خاطر میزبانی والنتاین قدیس «شهر عشاق» لقب گرفت و از سال ۲۰۰۲ این شهر در روز والنتین میزبان فستیوالی به نام «فستیوال عشق» می‌باشد.</span></strong></p> <p align="right"> <img class="thumbimage" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Valentines_Day_Chocolates_from_2005.jpg/220px-Valentines_Day_Chocolates_from_2005.jpg" alt="" width="220" height="165"><strong><span style="font-size: 13pt; "><br> از هدایای مرسوم در این روز هدایای شکلاتی را می‌توان نام برد.<br> &nbsp;</span></strong></p> <p align="right"><font color="#800080"><strong>رسوم والنتین</strong></font></p> <p align="right"><strong><span style="font-size: 13pt; ">در کشورهای اروپایی و آمریکائی دادن شکلات به عنوان هدیه روز والنتین از شهرت خاصی برخوردار است. تزئین شکلات و پختن انواع آن نیز از آداب این روز به شمار می‌رود.<br> <br> برخی بر آنند که والنتین فراتر از سنتی غربی است که پیش از این در بسیاری کشورهای جهان موجود بوده‌است. در کشور چین، روزی مشابه والنتین موجود است که تحت عنوان «شب هفت‌ها» نامیده می‌شود. برابر با افسانه‌ای چینی، پسر گاوچران و دختر بافنده، در هفتمین روز هفتمین ماه از تقویم قمری در آسمان با یکدیگر ملاقات کردند. آخرین «شب ِ هفتها» در ۳۰ اوت ۲۰۰۶ بود. روایتی دیگر از این روز با اندکی تفاوت نسبت به چین، در ژاپن نیز موجود است که از آن به عنوان «تاناباتا» یاد می‌گردد و برابر با هفتم ژوئیه تقویم خورشیدی‌ست. در کشور مصر، روز عشق دیگری موجود است که برابر با ۴ نوامبر هر سال است. در کره جنوبی، در ۱۱ دسامبر هرسال، روزی تحت عنوان «روز پِپِرو» موجود است که در آن زوج‌های جوان هدایایی به یکدیگر تقدیم می‌کنند.<br> <br> در ایران باستان دو جشن از جهاتی با والنتین مشابهت داشته است. یکی جشن مهرگان که در شانزدهم مهر ماه برگزار می شده و در آن مردم به یکدیگر هدیه می داده اند و دیگر جشن اسفندگان یا سپندارمذگان بوده که پنجم اسفند برگزار می شده و مردان به همسران خود هدیه داده و از آنها تجلیل می کرده و بر تخت می نشانده اند. </span></strong></p> <p align="center"><a href="http://www.kocholo.org/"> <img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="sv6vs5uintgm0ifm58jw.gif" src="http://www.kocholo.org/img/images/sv6vs5uintgm0ifm58jw.gif"></a></p> <p align="right"><strong><font color="#800080"><br> انتقادها<br> </font><span style="font-size: 13pt; "><br> برخی از علمای مسلمان بخصوص از اهل سنت از آن رو که این یک رسم رومی و مسیحی است بزرگداشت آن را بدعت شمرده و حرام دانسته اند<br> <br> گروهی نیز روز والنتین را به علت ترویج مصرف گرایی تقبیح می کنند. این افراد جنبشی را به نام ضد والنتین گراییایجاد کرده و افراد را تشویق به اهدای هدایای ارزان یا رایگان می کنند. از دید این گروه در ایران نیز ولنتاین مظهر تجمل گرایی و مصرف گرایی شده است. جوانان بیش از آنکه به ابراز محبت بپردازند به ارزش مادی هدایا توجه دارند. لذا هدیه بسیار گرانقیمت را مظهر علاقه می پندارند.<br> &nbsp;</span></strong></p> <p align="right"><strong><font color="#800080">در ایران</font><span style="font-size: 13pt; "><br> در ایران گروهی روز والنتین را نماد غربزدگی می دانند. این گروه به جای آن <font color="#800080">جشن سپندارمذگان</font> را که برگرفته از سنت های باستانی ایرانی است و در ۲۹ بهمن برگزار می شود، را به جای والنتین پیشنهاد می کنند. لذا پیشنهاد جایگزینی روز والنتین با این جشن را می دهند.&nbsp; اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی جشن مهرگان را روز عشق حقیقی و واقعی در فرهنگ ایرانی می داند و به نظر وی مردم باید به جای ولنتین این روز را زنده کنند. <br>&nbsp; </span></strong></p></span></font></span></span></font></h1></font></span><br></span></font> text/html 2011-05-26T21:41:20+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی عاشقانه 2 http://lovehell.mihanblog.com/post/344 <font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong><img src="http://rahravan.com/uploads/posts/2011-02/1297436354_habib.jpg" alt=""> </strong></font> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </strong></font></p> <p style="background-color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl" align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font face="Times New Roman"><font style="font-size: 14pt; " color="#ffffff"><span lang="fa">مجموعه قطعات عاشقانه&nbsp;</span></font><font size="3">&nbsp;</font><br> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong>&nbsp; </strong></font><font color="#800000" size="4"><strong><br> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff"><font size="3" face="Times New Roman"><strong>&nbsp; </strong></font></font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">آرزو دارم سایه ای باشی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">بر سر لحظه های بی پناهم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">همسفرم شوی در سکوت جاده ی تنهایی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">تو ناز من هستی و من نیاز توام</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">سوز نهان در ساز توام</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">آرزو دارم زیر سقفی از مهربانی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">برای هم باشیم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">همچون آینه</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">صداقت را نثار همدیگر کنیم . . .</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </strong></font><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong>&nbsp;<br> </strong></font></p> <font face="Times New Roman"> <p align="center"><font face="Times New Roman">چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">یکی که بهش اعتماد داری </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">بهت اعتماد داره</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">از دلتنگی هاش برات میگه</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">از دلتنگی هات براش میگی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اروم میشه </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اروم میشی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">این حس رو بهت دارم...</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه...</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">به خدا قسم مثل آیه های قران پاکه...</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><br> </p> <p align="center"><font face="Times New Roman"><font color="#3366ff" size="3"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </strong></font></font></p> <p align="center"><br> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman"> <p align="center"><font face="Tahoma"><font face="Times New Roman">عزیزم</font>&nbsp;</font><font face="Times New Roman">متشکرم به خاطر اینکه:</font></p> <p align="center">لحظاتی که نگرانم بودی. </p> <p align="center">لحظاتی که را با من خندیدی.</p> <p align="center">لحظاتی که دستانم را گرفتی.</p> <p align="center">لحظاتی که به ایده ها و خواسته هایم توجه کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که به حر ف هایم گوش دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که می تونستی اما من را سرزنش نكردی.</p> <p align="center">لحظاتی که من را در آغوشت گرفتی.</p> <p align="center">لحظاتی که به من اعتماد به نفس و جرأت دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که با متانت با من برخورد کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که با من شریک شدی.</p> <p align="center">لحظاتی که به من آرامش و آسایش را هدیه دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که غمخوارم بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که با من به گردش آمدی.</p> <p align="center">لحظاتی که به تو نیاز داشتم،بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که صبوری کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که در کنارم بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که به من اعتماد کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که با من همدردی کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که مرا تحسین کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که را به من دلگرمی دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که ذهنم را از نگرانی آزاد کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که نظرم را محترم شمردی.</p> <p align="center">لحظاتی که به انتظاراتم پاسخ دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که گفتی "عاشقانه،دوستت دارم".</p> <p align="center">لحظاتی که به فکر من بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که من را دلداری دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که برایم شادی آوردی.</p> <p align="center">لحظاتی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که دلتنگم بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که مواظبم بودی.</p> <p align="center">لحظاتی که به من محبت کردی.</p> <p align="center">لحظاتی که به من دلداری دادی.</p> <p align="center">لحظاتی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.</p> <p align="center">بهترین لحظه هایم را تو برایم ساختی و هیچوقت این لحظه ها را فراموش نمی کنم .</p> <p align="center"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;</p> <p align="center"><br> </p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">گاهی به آسمان بنگر</font></p> <font face="Times New Roman"> <p align="center"><br> شاید کبوتری خسته</p> <p align="center"><br> به آشیانه دلت</p> <p align="center"><br> محتاج باشد<br> . . .</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></p> <p align="center">&nbsp;</p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">نمی دانستم در پس کوچه باغ های چشمانت</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرا گرفتار عشق چیدن یک بوسه از لبهایت می کنی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">نمی دانستم که پس از بوسه از زلال لبهایت </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرا در آغوش خود غرق می کنی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">نمی دانستم در حرارت آغوشت قلب مرا آرام می کنی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ولی این را می دانستم که اگر بی تو بمانم خواهم مرد</font></p> </strong></font> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </strong></font><font color="#3366ff"><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;<br> </font><font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font><br> <font face="Times New Roman"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></font></font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">عزیزم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">با تو الفبای عشق را آموختم!</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ندای قلب عاشقم را به گوش همه رساندم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">به تو و كلبه عشقمان بالیدم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و تو گمشده ام شدی </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اینك در كنارت به آرامش رسیدم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و تو را عاشقانه دوست می دارم</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font face="Times New Roman"><font color="#3366ff" size="3"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> &nbsp; </strong></font></font></p> <p align="center"><br> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">زندگی از نظر من یعنی پنج چیز </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">تو ، خدای تو، من، خدای من ، عشق من و تو</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">کدام را قبول داری ؟</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">من كه همه را زیرا :</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">خدای من است که من را عاشق تو می کند </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">خدای توست که به تو می فهماند من دوستت دارم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و خدای من و تو ست که عشق بین من و تو را مقدس می کند</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">خیلی دوستت دارم...</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong>&nbsp; <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <br> </strong></font></p> <p align="center"><br> <font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">من دلم می خواهد، شاخه ای ازگل مریم، سبدی ازگل یاس، بوته ای</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">از گل سرخ بغلی اززنبق یا که برگی ازتاک،همه درپای توریزم جانا !</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">من دلم می خواهد، نغمه ای از بلبل یا که آوی هزار یا سرود هدهد</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">یا نوای قمری همه در گوش تو خوانم جانا !</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">من دلم می خواهد، هر سحر آب زلال که به رودی جاریست تا به دریا </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ریزد ، این همه پاکی و آرامش را ، به سر کوی تو آرم جانا !</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">من دلم می خواهد، شامگاهان تا صبح که بخوابد خورشید وبتابد مهتاب </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">همه شب خواب توبینم جانا !</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;</font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">می دونی میخوام از چی بگم...؟ </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">می خوام بگم ای تویی که تمام لحظه های زندگیم شدی </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ای تویی که شبا می آیی پیشم تا ازتاریکی و تنهایی نترسم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ای تویی که رفتی تو قلبم خودتو جا کردی... </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">دیگه بیرون اومدنت دست خودت نیست </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">آره با تو هستم عزیزدلــم،هــمــه وجــودم،عــشــق مـهـربـونـم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">دوســــت دارم هــمــیــشــــــــــــــه ..... </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">بذار یه چیزی رو صادقانه بهت بگم گلم دیوانه وار عاشقتم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و آرزو کنیم این گره هیچ وقت باز نشه ، حتی با دندون روزگار </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">پروانه سوخت ، شمع آب شد و خاموش </font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اما قصه ی عشق که به پایان نرسیده ...</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </strong></font></p> <p align="center"><br> </p> <p align="center"><font face="Times New Roman">عزیزم این قلب کوچکم تنها برای تو می تپد !</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">این چشمهای بی گناهم برای تو اشک می ریزند</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و این تن خسته ام به عشق تو زنده است....</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">به قلب کوچک و گویا شکسته ام عشق بورز که برای تو می تپد.....</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">خون عاشقی را با محبت هایت در رگهای خشکم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">بریز و به من جانی تازه ببخش .....</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرا نوازش کن ٬ مرا آرام کن ٬ بیا و به</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">من بگو که مرا دوست میداری ٬</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اگر بارها گفته ای باز تکرار کن عزیزم....</font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;</font></strong></font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">اگر از وسعت تنهایی من می پرسی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">به بلندای خیال</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">به بلندای فرو ریختن قطره اشکی از دل</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">و به عمق وحشت</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">وحشت از آنچه حقیقت دارد</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">وحشت از من بی تو</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">وحشت از تو بی عشق</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">وحشت از عشق بی ما ....</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">شرق تنهایی من</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">رو به سوی افق غم دارد</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">غرب تنهایی من</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">پشت این تکرار است</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">اگر از وسعت تنهایی من دانستی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">تو بیا</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">تو بیا تا که به دست احساس</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">پر کنیم صفحه خالی نیاز</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">تا که این شمع خیال</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">برود رو به زوال</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></font></p> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <p align="center"><font face="Times New Roman">بی تو در خلوت شب بیدارم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">آه ای خفتـــــه که مـــــــن چشـــــــم به راهتـــــــــــ دارم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">خانه ام ابری و چشمان تو خورشید من است</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">چه کنــــــــــم دستـــــــــ خودم نیستــــــــــ اگر می بــــــارم</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">کم برای من ازین پنجره ها حرف بزن</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">منـــــ بدون تـــــــو ازینـــــ پنجــــــــره ها بیـــــــــزارم...</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">با توام آری با تو ، تویی که تک ستاره شبهای تاریکم شده ای.</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ای طلایی رنگ،ای تو را چشمان من دلتنگ،کاش زودتر آمده بودی</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">نمی دانم این دیر آمدنت را بگذارم به پای تقدیر یا شانس یا هر چیز دیگری که بتوانم خود را گول <br> بزنم.</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">فقط می دانم روزهایم را با یاد تو شب می کنم و شبهایم را به امید دیدنت روز.</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">ولی می خواهم چیزی را اعتراف کنم که صادقانه دوستت دارم.</font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#800000"><strong><font color="#3366ff"><strong><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""></font> </strong></font></strong></font></strong></font></p> </strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></font></strong></font></font></strong></font></font></strong></font> <p dir="rtl" align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0">&nbsp; </font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> <div><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font size="3"><strong><font color="#003300">&nbsp; <p align="center"><font face="Times New Roman">وزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می کرد که زیبا ترین قلب را درتمام آن منطقه دارد.</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">جمعیت زیاد جمع شدند. قلب او کاملاً سالم بود و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نشده بود و همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون دیده‌اند. مرد جوان با کمال افتخار با صدایی بلند به تعریف قلب خود پرداخت…</font></p> <p align="center"><br> <font face="Times New Roman">ناگهان پیر مردی جلوی جمعیت آمد و گفت که قلب تو به زیبایی قلب من نیست.</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرد جوان و دیگران با تعجب به قلب پیر مرد نگاه کردند قلب او با قدرت تمام می‌تپید اما پر از زخم بود. قسمت‌هایی از قلب او برداشته شده و تکه‌هایی جایگزین آن شده بود و آنها به راستی جاهای خالی را به خوبی پر نکرده بودند برای همین گوشه‌هایی دندانه دندانه درآن دیده می‌شد. در بعضی نقاط شیارهای عمیقی وجود داشت که هیچ تکه‌ای آن را پرنکرده بود، مردم که به قلب پیر مرد خیره شده بودند با خود می‌گفتند که چطور او ادعا می‌کند که زیباترین قلب را دارد؟</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرد جوان به پیر مرد اشاره کرد و گفت تو حتماً شوخی می‌کنی؛ قلب خود را با قلب من مقایسه کن؛ قلب تو فقط مشتی رخم و بریدگی و خراش است .</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">پیر مرد گفت: درست است. قلب تو سالم به نظر می‌رسد اما من هرگز قلب خود را با قلب تو عوض نمی‌کنم. هر زخمی نشانگر انسانی است که من عشقم را به او داده‌ام، من بخشی از قلبم را جدا کرده‌ام و به او بخشیده‌ام. گاهی او هم بخشی از قلب خود را به من داده است که به جای آن تکه‌ی بخشیده شده قرار داده‌ام؛ اما چون این دو عین هم نبوده‌اند گوشه‌هایی دندانه دندانه در قلبم وجود دارد که برایم عزیزند؛ چرا که یاد‌آور عشق میان دو انسان هستند. بعضی وقتها بخشی از قلبم را به کسانی بخشیده‌ام اما آنها چیزی از قلبشان را به من نداده‌اند، اینها همین شیارهای عمیق هستند. گرچه دردآور هستند اما یاد‌آور عشقی هستند که داشته‌ام. امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیارهای عمیق را با قطعه‌ای که من در انتظارش بوده‌ام پرکنند، پس حالا می‌بینی که زیبایی واقعی چیست؟</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرد جوان بی هیچ سخنی ایستاد، در حالی که اشک از گونه‌هایش سرازیر می‌شد به سمت پیر مرد رفت از قلب جوان و سالم خود قطعه‌ای بیرون آورد و با دستهای لرزان به پیر مرد تقدیم کرد پیر مرد آن را گرفت و در گوشه‌ای از قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر و زخمی خود را به جای قلب مرد جوان گذاشت .</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman">مرد جوان به قلبش نگاه کرد؛ دیگر سالم نبود، اما از همیشه زیباتر بود زیرا که عشق از قلب پیر مرد به قلب او نفوذ کرده بود…</font></p> </font></strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font size="3"><strong><font color="#003300"><font size="-0"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0">&nbsp; </font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font> <p>&nbsp;</p> </div> <p align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 14pt; ">یک شعر</span></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></span></p> </div> <div align="center"> <div><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><br> <font color="#993366" size="3"><strong><font size="-0"> <div><br> </div> <div><font size="4"><font face="Times New Roman"> <p>از ریشه و تار و پود عاشق شده ام</p> <p>گفتی چه سریع و زود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>این دانه اگر چه تازه روییده ولی</p> <p>من با همه ی وجود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>قلبم به رسالت تو ایمان آورد</p> <p>این معجزه ی تو بود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>بی مرز و بدون ترس از پیشروی</p> <p>خارج شده از حدود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>آزادی من ، فدای همگامی ما</p> <p>من با همه ی قیود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>از چشمه ی دل غزل غزل می جوشم</p> <p>با مهر تو رود رود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>با اینکه منی نمانده با اینهمه تو</p> <p>بر آنکه مرا ربود عاشق شده ام</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </font><font color="#ff00ff" face="Times New Roman">یزدان صلاحی</font></font>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </font></strong></font></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></div> </div> <div><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#ff00ff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></div> <p align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 14pt; ">یک نکته از دکتر علی شریعتی</span></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></span></p> </div> <p dir="rtl" align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#663300" size="4"><strong>&nbsp;<br> </strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font><font color="#663300">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">محبوب من امروز به سراغ من آمد و در حالیکه چهره ی تند و چشمان آمرانه اش</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">که همیشه حالتی مهاجم داشت </font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">معصومیتی حاکی از فداکاری و ایثار گرفته بود، </font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">گفت : دوست من ، تو را سوگند میدهم که نیاز من به داشتن تو که حیات من بدان وابسته است </font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">تو را در بند من نیارد. اگر میخواهی ، برو، اگر میخواهی ، بمان.! آنچنان که میخواهی "باش"</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">بر روی این زمین ، در رهگذر تندبادهای آوارگی ،</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">تنها رشته ای که مرا به جایی بسته بود گسست!</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">اگر گفته بودی : بمان! میدانستم که باید بمانم و اگر گفته بودی : برو! میدانستم که باید بروم. </font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">اما...</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">اکنون اگر بمانم نمیدانم که چرا مانده ام و اگر بروم نمیدانم که چرا رفته ام.</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">چگونه نیندیشیده ای که یک انسان یا باید بماند یا برود</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">و من اکنون در میان این دو نقیض ، بیچاره ام.</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">کسی که عشق رهایش میکند "بودن" ی است که نمیداند چگونه باید "باشد"؟</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">و چه دردی است بلاتکلیفی میان" وجود" و" عدم"</font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">جوهری که هویت خویش را نیافته است،جوهر رنج است. کسی که با "خود"نیز نیست! </font></p> <p align="center"><font color="#663300" face="Times New Roman">چه تنهایی سختی</font></p> <p align="center"><font color="#663300">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#663300" size="4"><strong><font size="3"><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""></font> </strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#663300" size="4"><strong><font color="#ffffff"><span style="font-size: 14pt; " lang="fa">یک قطعه انگلیسی</span></font></strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> </div> <div align="center"> <div><font color="#800000"><strong><font color="#3366ff"><strong><font color="#3366ff"><strong><font color="#663300"><strong><font color="#008080" size="4" face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></strong></font></div> <div><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#663300" size="4"><strong><font color="#008080" size="3"><strong><font size="-0"> <div><br> <div><font size="4"> <p><font face="Times New Roman">once i fretted and beat myself against<br> the wall that shut me in. My life was without<br> a past or future, and death a consummation<br> devoutly to be wished,<br> but a little word from the fingers of another fell<br> into my hands that clutched at emptiness,<br> and my heart leaped up with the rapture of living.<br> I do not know the meaning of darkness,<br> but i have learned the overcoming of it</font></p> <p><font face="Times New Roman">فرسوده بودم و خود را به دیوار زندانم می کوبیدم. <br> حیاتم تهی از گذشته و عاری از آینده بود و مرگ <br> موهبتی بود که مشتاقانه خواهانش بودم. <br> اما کلامی کوچک از انگشتان دیگری ریسمانی شد <br> در دستانم، به آن ورطه پوچی پیوند خورد و قلبم با شور زندگی شعله ور شد. <br> معنای تاریکی را نمی دانم، اما آموختم که چگونه بر آن غلبه کنم.</font></p> </font></div> </div> </font>&nbsp;</strong></font><font size="-0"><br> <br> </font></strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></div> <p dir="rtl"><font color="#800000" size="4"><strong><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font size="-0"><font size="-0"><font size="-0"><font color="#663300" size="4"><strong><img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> <br></strong></font></font></font></font></strong></font></font></font></strong></font></font></strong></font></p> </div> text/html 2011-05-26T21:36:39+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی عاشقانه 1 http://lovehell.mihanblog.com/post/343 <p align="center"><font color="#800000"><strong> <font size="4" face="Times New Roman">جرج آلن: اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000"><strong> <font size="4" face="Times New Roman">می‌مانند، می‌شکنند</font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </strong></font></p> <p style="background-color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl" align="center"> <font face="Times New Roman"><span lang="fa"><font color="#800000" size="4"> <strong><font color="#ffffff"><span style="font-size: 14pt; ">عکس</span></font></strong></font></span><font color="#800000" size="4"><strong><font style="font-size: 14pt; " color="#ffffff"><span lang="fa"> هفته</span></font></strong></font></font> </p> <p dir="rtl" align="center"> <font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> <img src="http://ghalam13.persiangig.com/image/Pic.Esfand/EshGh-Agar-EshGh-TO.jpg" alt="">&nbsp; </strong></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> <img src="http://ghalam13.persiangig.com/image/Pic.Bahman/Ye-Kalam.jpg" alt="">&nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> &nbsp;<img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> &nbsp;<img src="http://www.ecard.darkhasti.net/albums/userpics/10006/yadegari_copy.jpg" alt=""> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#800000" size="4" face="Times New Roman"><strong> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </strong></font></p> <p style="background-color: rgb(0, 0, 0); " dir="rtl" align="center"> <font color="#800000" size="4"><strong><font face="Times New Roman"> <font style="font-size: 14pt; " color="#ffffff"><span lang="fa">مجموعه قطعات عاشقانه&nbsp;</span></font><font size="3">&nbsp;</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center">&nbsp; </p> <div> &nbsp;</div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">فکر من در این است </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که پر از شوق تو باشم هر دم </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که دلم سرشار از عشق تو باشد یکدم </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">قلب من می خواهد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که فقط از تو نشان داشته باشد در خود </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و دو چشمم پر از وسوسه ی لذت دیدار تو باشن در خود </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و بدان معبودم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که تو هستی قلبم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که تو هستی روحم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که تو هستی فکرم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و همه هستی ام</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></font><font face="Times New Roman"><font color="#3366ff"><font size="3">&nbsp;<br> &nbsp;&nbsp;</font><br> <font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></font>&nbsp;</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دلتنگ توام<br> تا شادمانه مرا ببینند</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">شاخه ها<br> به شکل نام تو سبز می شوند، <br> پرنده کوچکی که نمی*دانم نامش چیست<br> حروف نام تو را<br> بر کتابم می ریزد،<br> آفتاب<br> به شکل پروانه ای از مس<br> گرد صدایم<br> بال می زند،<br> و می دانم سکوت<br> فقط به خاطر من سکوت است،<br> اما من<br> دلتنگ توام<br> شعر می نویسم<br> و واژه هایم را کنار می زنم<br> که تو را ببینم ...</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;<br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><br> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دارم فکر می کنم</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">چقدر خوب می شد</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نزدیک صورتم نفس می کشیدی</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">می دانی ؟</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">من رک تر از آنم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">که نبوسمت . . .</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">لحظه های شیرینی که به تو دل بستم </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">از تو پرسیدم من</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تو منی یا من تو؟؟! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و تو گفتی : هر دو</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">من به تو پیوستم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">گفتم ای کاش پناهم باشی </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">همه جا و همه وقت دست تو در دستم </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تکیه گاهم باشی</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">......</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و تو گفتی هستم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تاآخرین نفس درکنارت هستم ...</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><br> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;<img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> &nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">آری عاشقم</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک عاشق چشم به راه...<br> عاشقی که مدتهاست در غم انتظار نشسته است <br> درآتش فاصله ها سوخته است<br> در گلدان طاغچه تنهایی ها شکسته است</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و همانی که تمام درهای دلتنگی ها بر روی او بسته است</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">آری... من همانم که به او می گویند دیوانه <br> به او می گویند آواره</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">من همانم که لحظه هایم را به یاد عشق می گذرانم<br> با یاد او اشک می ریزم و در کوچه دلتنگی ها نام مقدس او را فریاد می زنم<br> فریاد می زنم تا تمام پنجره های خاموش با فریاد من روشن</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;</font><font face="Times New Roman"> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">گاهی سرما زمستان </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">روابط را تیره می كند </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">به گرمای این شعله كوچك، ایمان بیاور </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">عشق..... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نجاتمان خواهد داد !!! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp;<br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">باور کن</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"عین"، "شین" و "قاف" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">جدا از هم که باشند</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">هیچ خاصیتی ندارند!</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اما در کنار هم ، معجزه می آفرینند.</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">درست مثل من و تو !!!</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; <br> <br> &nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </font><font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;</font><br> &nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">انگشتـــــــانم ..</font> </strong></font></p> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">برای شـمـردن تعداد دوست داشتنت کافی نیست !..</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">انگشتان ظریفت را لحظه ای قرض می دهی؟</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نه</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">انگار باز هم کافی نیست !</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">باید بروم ســـراغ تــار مـوهـایـت ..</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نه باز هم کافی نیست..</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font>&nbsp; </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> &nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><br> &nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">آتشی روشن کرده ام ،</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و عهد بسته ام تا خاموش شدنش،</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">برایت دعا بخوانم .</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تمام کارهایت رو به راه خواهند شد</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">چرا که من...</font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">هیزمی دیگر در شومینه انداخته ام!!!</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong>&nbsp; </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><br> &nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کاش که در کوچه ها باران ببارد</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک درنگ، اندوه ها را وا گذارد</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کسی نگوید، خانه ها بی چراغ است</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کسی نگوید سفره ها نان ندارد</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دست هامان، بذر آیینه بپاشد</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">چشمهامان دانه حیرت بکارد</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">در حضور باغبان بی رخصتی سبز</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">باد، برگی از درختی بر ندارد</font> </strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">مشقهامان صرف این افعال باشد:</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دوست دارم، دوست داری، دوست دارد</font> </strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;<font face="Times New Roman"> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">رفتنت را با هزاران ذکر هرگز باور کردم </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">ندیدنت را با تنهایی هایم در هم آمیختم و به غربت رسیدم ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">طعم شیرین خنده هایت را در رویا می چشیدم ... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اما ...رفنتنت بهر چه بود که حالا باز گشته ای ؟ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">من چگونه میتوانم به چشمان رویا آلودم صداقت دیدنت را ابراز کنم؟ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">قلبم ،عمرم و چشمانم به دیدن تو در رویا عادت کرده اند ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Tahoma"> <font face="Times New Roman">ای تمام رویای من ....</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;</font>&nbsp; </font></strong></font></p> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp;</font></strong></font></div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">صدایم کن ، که صدایت آرامش وجود من است! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> نگاهم کن ، که درون چشمانت برایم طلوع یک دنیا عشق و محبت است! </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> دعایم کن ، که دعای تو تضمین فرداهای زیبای با تو بودن است ! </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> نوازشم کن ، که دستان پر مهرت گرمی گونه های سرد و خیسم است !&nbsp; </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">باورم کن ، که با باور تو من عاشقترینم!&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اشکهایم را پاک کن ، حالا نگاهم کن ، کمی با من درد دل کن ، مرا آرام کن !&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">بگذار سرم را بر روی شانه هایت بگذارم ، بگذار دستانت را بفشارم ، بگذارم بگویم چقدر </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">دوستت دارم ، مرا باور کن !<br> <br> با آن چشمهای زیبایت نگاهم کن ای عشق من ، نگاه تو مرا دیوانه تر میکند!<br> <br> نگاه زیبایت را باور دارم ، زیرا درون آن یک دنیا محبت میبینم !<br> <br> نگاهت را باور دارم زیرا در نگاهت معنای واقعی عشق را می بینم و کلمه دوستت دارم&nbsp;&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">را میخوانم و با تمام وجود حس میکنم که چقدر مرا دوست داری !&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">با نگاه عاشقانه ات نام مرا صدا میکنی و میگویی که تنها مرا داری !<br> <br> با نگاه عاشقانه ات راز دلت را میدانم و میگویم که محرم رازهایت هستم<br> <br> نگاهم کن که نگاهت مرا به این باور می رساند که ما هر دو یک عاشق واقعی هستیم!&nbsp;&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">با نگاه درون چشمهای زیبایت راز دلت را میخوانم و این را میدانم که تو بهترینی! تو&nbsp;&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">همانی هستی که لایق منی !&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">نگاهم کن ، با نگاهت صدایم کن، با صدایت آرامم کن !&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">نگاهم کن ای عشق تا با نگاه به آن نگاه عاشقانه ات احساس خوشبختی کنم! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;<img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">خیالت آفتابی نبود<br> كه سایه، بی تو <br> به آسایش روز غبطه می خورد<br> نگاه كه می كنم<br> می خندی<br> رنگ چشم هایت را هنوز به خاطر می آورم<br> صدای بال شاپركی<br> مرا به تو نزدیك می كند<br> می گفتی شمع را به خاطر بسپار<br> گل را هرگز<br> و من تازه می فهمم <br> كه خانه تو را كم داشت! </font></strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <font color="#3366ff" size="3">&nbsp; </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">گرچه از باد نمانده اثر انگشتی <br> روی دیوار و در پنجره <br> اما<br> تلفن می زنم امشب به پلیس<br> و به او می گویم:<br> یک نفر شاخه ی احساس مرا<br> از لب باغچه ام دزدیده </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </font> </strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ffffff" size="-0" face="Arial"><span style="font-size: 14pt; "> یک داستان کوتاه</span></font></strong></font></span></p> </div> <p dir="rtl" align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="-0">&nbsp; </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="-0" face="Times New Roman">مردی صاحب زن و چند فرزند بود. دختری جوان خود را شیفته این مرد می دانست و نزد شیوانا آمد و با افتخار در مورد عشق و علاقه اش نسبت به مرد زن و بچه دار گفت:" با وجودی که می دانم او صاحب زن و فرزند است اما به شدت عاشق و دلباخته اش شده ام و به محض اینکه به او می اندیشم حرارت عشق تمام وجودم را فرا می گیرد و آتش شوق دیدن او در دلم شعله ور می شود. آیا این احساس پرشور و متعالی در وجود من چیز ارزشمندی نیست و آیا من با همین احساس نمی توانم در زندگی به هر چه می خواهم برسم؟" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="-0" face="Times New Roman">شیوانا لبخندی زد و گفت:" چرا البته باید این احساس شوریدگی و دلباختگی خود را با احساس زن و فرزند آن مرد نسبت به خودت جمع کنی و یکجا دو تا احساس را کنار هم بگذاری و ببینی نزد مردم و بخصوص زن آن مرد چقدر ارزش و اعتبار داری. هر وقت دو تا احساس را با هم تجربه کردی آن وقت می توانی در زندگی به هر چه که بخواهی برسی!" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="-0" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="-0" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </font> </strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ffffff" size="-0" face="Arial"><span style="font-size: 14pt; "> یک شعر</span></font></strong></font></span></p> </div> <div align="center"> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="-0" face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="-0" face="Arial"><br> &nbsp;</font></strong></font></div> <div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;<br> ارزشش را داشت عاشقتر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">ساقه ی بی تاب نیلوفر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">ارزشش را داشت با تنهاییم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">با صلیب عشق همبستر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">عشق مفهومی به دور از عقل بود</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">ارزشش را داشت خیره سر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">بی تو تعریفی ندارد حال من</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">رد نشو ، بگذار تا بهتر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">خوب من کافی ست تا لب تر کنی</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">حاضرم اعجوبه ای دیگر شوم!</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">حس اندوهی مضاعف می*کنم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">خاطراتت را که یادآور شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">اولین دیدارمان را ثبت کن</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">تا حریف مصرع آخر شوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">تیر بارانم بکن با آذرخش</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Arial">تا مطیع شعله ی آذرشوم</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ff00ff" size="4" face="Arial">فتوحی</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="4" face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></font></div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#993366" size="-0" face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></font></div> </div> </div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ff00ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></strong></font></div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="-0" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> </font> </strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ffffff" size="-0" face="Arial"><span style="font-size: 14pt; "> یک نکته از دکتر علی شریعتی</span></font></strong></font></span></p> </div> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="-0" face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">درد کشیدن چه سخت است!... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">برای کسی که ناله نیز نمی تواند، که حلقوم فریاد ندارد، قلب عصیان ندارد چه می گویم؟ </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">حتی نمی تواند بلرزد، اخم کند، نمی تواند در این خلوت مرگبار تنهایی، حتی بر پیشانی اش مشت </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">بزند، نمی تواند تحمل کند، نمی تواند... بگرید... نمی دانی برای یک اسکلت، درد کشیدن چگونه </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">سخت است! تا کجا سخت است! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">نمی دانی گریستن، برای کسی که حدقه ی چشمش جز دو حفره ی عمیق و بزرگ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">پُر خاک نیست، چه رنج آور است! چه می گویم؟ رنج؟ درد؟ سخت؟ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">این کلمات از آن زنده ها است، از آن دنیای پر از توانستن، پر از بودن و پر از زندگی کردن است. </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">اینجا هیچ کلمه ای یارای حرفی ندارد، هیچ کلمه ای، هیچ زبانی کاری از دستش ساخته نیست. </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">چه بگویم؟ جز همین اندازه که مرا مرنجان، در اینجا مرنجان، در این جا من همواره نگران تو ام، </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">جز به این نمی اندیشم که نکند که در برابر آتش، آنگاه که چشم بر شعله های پر نشاط و بازیگر </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">آتش دوخته ای و مرغان خیالت بر گرد سرت در پروازند و یکایک برایت قصه ای ساز کرده اند، </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">ناگهان، لبان سیراب و چشمان براق و چهره ی شاداب و جوان و سرشار از زندگیت از قصه ای تلخ </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">بپژمرد. من، از اینجا، نباید جز قلقلک پیاپی خاطره های شیرین و آرزوهای وسوسه انگیز آمیخته با </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">شرم و شوق و نوازش، در تو حالتی دیگر ببینم. مرا در اینجا، در این تنهایی جاوید و ساکتم، آرام بگذار! </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">تو بیست سال دیگر بی من، باید دست در آغوش لحظات </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">سرشار از بودن و زندگی کردن؛ باشی و زندگی کنی... باشی و زندگی کنی... باشی </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">و زندگی کنی... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">آری، باشی و زندگی کنی... که دوست داشتن از عشق برتر است </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="4" face="Times New Roman">و من، </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="-0" face="Times New Roman"><font size="4">هرگز، خود را تا سطح بلندترین قله ی عشق های بلند، پائین نخواهم آورد.</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#003300" size="-0" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#663300" size="4" face="Times New Roman"><font size="3"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""></font> </font></strong></font></p> <div style="background-color: rgb(0, 0, 0); " align="center"> <p dir="rtl"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#ffffff" size="4" face="Arial"> <span style="font-size: 14pt; " lang="fa">یک قطعه انگلیسی</span></font></strong></font></p> </div> <div align="center"> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="-0" face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font> <div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="4" face="Times New Roman">I want to touch the sky <br> with a escalade of love <br> I also want to fly <br> to fly and go above<br> I want to pick one star <br> to make my heart light <br> I want to kiss a moon too<br> kiss it at a black night <br> But I cant do everwork <br> but it doesnt make me sad <br> I'm only a human<br> but it is not very bad <br> lightst stars and moon <br> and the bluest sky <br> They are always near me</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="4" face="Arial">می خواهم آسمان را لمس كنم<br> با نردبانی از عشق<br> می خواهم پرواز كنم<br> پرواز كنم و بالا بروم<br> می خواهم ستاره ای بچینم<br> تا قلبم را روشن كند<br> می خواهم بر صورت ماه بوسه بزنم<br> و آنرا درشبی سیاه ببوسم<br> اما من نمی توانم هر كاری انجام بدهم<br> ولی این مرا ناراحت نمی كند<br> من فقط یك انسان&nbsp; هستم<br> اما این هم خیلی بد نیست:<br> روشن ترین ستاره ها و ماه ها<br> و آبی ترین آسمان ها<br> همیشه نزدیك من هستند<br> زیرا خداوند همیشه كنار و نزدیك من است...</font></strong></font></div> <div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#008080" size="4" face="Arial">&nbsp;</font></strong></font></div> </div> </div> <font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#663300" size="4" face="Times New Roman"> <font color="#008080" size="3">&nbsp;</font><font size="-0"><br> <br> &nbsp;</font></font></strong></font></div> <p dir="rtl"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#663300" size="4" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/l35.gif" alt=""> <br></font></strong></font></p> </div> text/html 2011-05-26T21:34:38+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی مجله اختصاصی و جامع عاشقانه عشق جهنمی http://lovehell.mihanblog.com/post/342 <p style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><span class="postbody"><span lang="fa"><font style="font-size: 13pt; " face="Tahoma">&nbsp;مجله اختصاصی و جامع </font> <font style="font-size: 13pt;" face="Tahoma">عاشقانه عشق جهنمی<br></font></span></span></p><p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman"><br></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman">کیستی که من </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">این گونه </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با اعتماد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نام خود را با تو میگویم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کلید خانه ام را </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">در دستت میگذارم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نان شادی هایم را </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با تو قسمت میکنم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">به کنارت می نشینم و </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">بر زانوی تو </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">این چنین آرام </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">به خواب می روم ؟ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که من </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اینگونه به جد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">در دیار رویا های خویش </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Tahoma"> <font face="Times New Roman">با تو درنگ میکنم ؟</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font>&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">هی...."تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با توام..."تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">خود خود "تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تو که تمام ضمیرهای "-ِت"را به انحصار خودَت کشانده ای و عشق این و آن را به جان میخری </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و عــــــــــــــــشـــــــ ق میکنی ... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">میشوی بهانه ی شعر های این و بهانه ی اشک های آن ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">غزل غزل پیش میروی و تمام زیبایی های عالم را بنام خود مهر میزنی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک شب رقیب ماه شب چهاردهی و یک شب لطافت گل هارا مصادره میکنی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک دم نسیم بهار میشوی و یک دم ترنم باران </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک نفس نجابت تاجیکی و یک نگاه الهه ی زیبایی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یکی از تو جام می میطلبد و یکی لعل لب....یکی به خاطر تو بیستون میکند و یکی جان میدهد... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که هرشب معشوقه ی یک شاعر میشوی و استعاره ،استعاره،بیت هایش را شاه بیت میکنی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که سیاهی چشم و شب موهایت شعر نازک خیالان را روشن میکند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">آنچنان که از تلخی هایت هم شیرین میسرایند؟! </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با "تو"ام...."تو"یی که "نیما" هنوز "من چشم در راهم "را برایت زمزمه میکند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو"یی که حافظ با آن همه وقارش هنوز برایت میخواند: </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...ای پسته ی "تو"خنده زده بر حدیث قند/محتاجم از برای خدا یک شکر بخند ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با "تو"ام....ای مخاطب زمینی تمام غزل های خیس... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک بیت ایهام میشوی و عاشق بیچاره را در ابهام کلمات غرق میکنی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک مصرع تلمیح میشوی و تمام عاشقانت را به رخ شاعر میکشی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک آرایه کنایه میشوی و به دل زخم خورده اش نمک میپاشی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک واژه تضاد میشوی و شاعر را به اشکی غرق لبخند مینشانی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو"ای که تمام غزل سرایان عاشقانه برایت غزل میسرایند.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">غزل های من "تو" ندارد.... </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">میگویند غزل های بی "تو"غزل نیست.... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اگر زحمت نیست...گاه گاهی به دل من هم سری بزن.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">گاهی ایهام و تلمیح و استعاره های مرا هم هرس کن.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دستی به روی واژه های بی "تو"ام بکش.... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کمی "تو"کنار "من"هایم بگذار... </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو" بگذار </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Tahoma"> <font face="Times New Roman">شاید "من" هم عاشق شدم.....</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"><br> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اگر شبی فانوس نفسهای من خاموش شد ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اگر به حجله آشنایی ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">برخوردی و عده ای به تو گفتند ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کبوترت در حسرت پرکشیدن پر پر زد ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو حرفشان را باور نکن ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تمام این سالها کنارمن بودی ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کنار دلتنگی دفاترم ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">درگلدان چینی </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">... <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو کجایی سهراب؟ </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">وای سهراب کجایی آخر؟... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقایق کردند ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو کجایی سهراب؟ </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">که همین نزدیکی عشق را دار زدند, </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">همه جا سایه ی دیوار زدن ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">وای سهراب دلم را کشتند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <font face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;<font color="#3366ff" size="3"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">این حال من بی توست<br> بغض غزلی بی لب<br> افتاده ترین خورشید<br> زیر سم اسب شب </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">این حال من بی توست<br> دلداده تر از فرهاد<br> شوریده تر از مجنون<br> حسرت به دلی در باد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">بی وقفه ترین عاشق<br> موندم که تو پیدا شی<br> بی تو همه چی تلخه<br> باید که تو هم باشی <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="3"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </font><font color="#3366ff"><font size="3">&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp; </font><br> <font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">از تو که حرف می زنم، همه فعلهایم ماضی اند، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">ماضی خیلی خیلی بعید </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کمی نزدیکتر بنشین </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">دلم برای یک حال ساده تنگ شده است!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> &nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> <font color="#3366ff" size="3">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کلاف زندگی ام که گم شد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">در جایی نامعلوم کسی پیدایش کرد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">و به جایی دور برد </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">نمی دانم چگونه می بافدش </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که مرا این جا بی سرنوشت می نامند ..</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">رفتی، </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">بالای بام آرزوهای من نشستی و پایین نیامدی!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">گفتم:</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">نردبان ترانه تنها سه پله دارد:</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">سكوت و </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">صعودُ</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">سقوط!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">اما</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تو صدای مرا نشنیدی</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و من</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">هی بالا رفتم، هی افتادم!</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">هی بالا رفتم، هی افتادم...</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;<font color="#3366ff" size="3"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">پا</font><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت… </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">غافل از دلی که جا مانده بود!</font> <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض<br> یک طرف خاطره ها!<br> یک طرف پنجره ها!<br> در همه آوازها! حرف آخر زیباست!<br> آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟<br> حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">من که می ترسم از هجرت دوست</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کاش میدانستم روزگاری که به هم نزدیکیم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">چه بهایی دارد</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman"> ...!!!&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <font color="#3366ff" size="3">&nbsp; </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تا تو رفتی همه گفتند </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که از دل برود هر آنکه از دیده رود</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و به نا باوری و غصه ی من خندیدند...</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">کاش می دانستی</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که در این عرصه ی دنیای بزرگ ،چه غم آلوده جدایی هاییست..</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">کاش می دانستی</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که از دل نرود هر آنکه از دیده رود...!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">باران ابرها زود گذرند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">و باران چشم عاشق ماندگار تر ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">رد پا فانی و رد عشق سوزنده تر از هر آتش ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اسم ها تکراری ولی یادشان همواره قشنگ ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">دوستت دارم و تمام نوشته هایم بهانه ست </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">برای گفتن " دوستت دارم "های دلم</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تمام جاده های جهان را به جستوجوی نگاه تو آمده ام، پیاده ،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">حالا بگو در این تراکم تنهایی، میهمان</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">بی چراغ نمی خواهی ؟</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود.....</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">.و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود.</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;من از تو میگویم،ای همه گلواژهی مهربانی.</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">بر اوج قله شعرم،لانه کردهای،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و بر دشت دلم،بر شاخسار سپیدار محبت،جا گرفتهای.</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">من از تو میگویم،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">ای نهایت خواهش.نیازم رقصیدن</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">، دست در دستت،به گرد شمع یکدلی</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">.پرتو عشقت را،بر من بتاب.</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">تنها برای تو می نویسم برای تو که برق چشمانم را زنده می کنی</font><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای دستان تو که گرمای عشق را خجالت زده می کند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای لبانت که جز ترنم محبت را نمی بوسند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای تپش های قلبت که نبضم را به زدن وا می دارد</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">با توست که روز و شبم معنا دارد</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تنها برای تو می نویسم </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای تو که...!!!!</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">به او بگویید دوستش دارم </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">به او که قلبش به وسعت دریاییست </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که قایق کوچک دل من در آن غرق شده .</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نور و شعر و ترانه برد . </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و چشمهایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد . . .</font><br>&nbsp; <br></font></strong></font></p> text/html 2011-05-26T21:29:15+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی مجله اختصاصی و جامع عاشقانه عشق جهنمی http://lovehell.mihanblog.com/post/341 <p style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><span class="postbody"><span lang="fa"><font style="font-size: 13pt; " face="Tahoma">&nbsp;مجله اختصاصی و جامع </font> <font style="font-size: 13pt;" face="Tahoma">عاشقانه عشق جهنمی<br></font></span></span></p><p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman"><br></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Times New Roman">کیستی که من </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">این گونه </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با اعتماد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نام خود را با تو میگویم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کلید خانه ام را </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">در دستت میگذارم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">نان شادی هایم را </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با تو قسمت میکنم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">به کنارت می نشینم و </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">بر زانوی تو </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">این چنین آرام </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">به خواب می روم ؟ </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که من </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اینگونه به جد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">در دیار رویا های خویش </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Tahoma"> <font face="Times New Roman">با تو درنگ میکنم ؟</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font>&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">هی...."تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با توام..."تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">خود خود "تو" </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">تو که تمام ضمیرهای "-ِت"را به انحصار خودَت کشانده ای و عشق این و آن را به جان میخری </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">و عــــــــــــــــشـــــــ ق میکنی ... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">میشوی بهانه ی شعر های این و بهانه ی اشک های آن ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">غزل غزل پیش میروی و تمام زیبایی های عالم را بنام خود مهر میزنی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک شب رقیب ماه شب چهاردهی و یک شب لطافت گل هارا مصادره میکنی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک دم نسیم بهار میشوی و یک دم ترنم باران </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک نفس نجابت تاجیکی و یک نگاه الهه ی زیبایی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یکی از تو جام می میطلبد و یکی لعل لب....یکی به خاطر تو بیستون میکند و یکی جان میدهد... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که هرشب معشوقه ی یک شاعر میشوی و استعاره ،استعاره،بیت هایش را شاه بیت میکنی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کیستی که سیاهی چشم و شب موهایت شعر نازک خیالان را روشن میکند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">آنچنان که از تلخی هایت هم شیرین میسرایند؟! </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با "تو"ام...."تو"یی که "نیما" هنوز "من چشم در راهم "را برایت زمزمه میکند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو"یی که حافظ با آن همه وقارش هنوز برایت میخواند: </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...ای پسته ی "تو"خنده زده بر حدیث قند/محتاجم از برای خدا یک شکر بخند ... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">با "تو"ام....ای مخاطب زمینی تمام غزل های خیس... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک بیت ایهام میشوی و عاشق بیچاره را در ابهام کلمات غرق میکنی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک مصرع تلمیح میشوی و تمام عاشقانت را به رخ شاعر میکشی.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">یک آرایه کنایه میشوی و به دل زخم خورده اش نمک میپاشی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">...یک واژه تضاد میشوی و شاعر را به اشکی غرق لبخند مینشانی... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو"ای که تمام غزل سرایان عاشقانه برایت غزل میسرایند.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">غزل های من "تو" ندارد.... </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">میگویند غزل های بی "تو"غزل نیست.... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">اگر زحمت نیست...گاه گاهی به دل من هم سری بزن.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">گاهی ایهام و تلمیح و استعاره های مرا هم هرس کن.... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">دستی به روی واژه های بی "تو"ام بکش.... </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">کمی "تو"کنار "من"هایم بگذار... </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">"تو" بگذار </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong><font face="Tahoma"> <font face="Times New Roman">شاید "من" هم عاشق شدم.....</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font face="Times New Roman"><br> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اگر شبی فانوس نفسهای من خاموش شد ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اگر به حجله آشنایی ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">برخوردی و عده ای به تو گفتند ، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کبوترت در حسرت پرکشیدن پر پر زد ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو حرفشان را باور نکن ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تمام این سالها کنارمن بودی ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کنار دلتنگی دفاترم ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">درگلدان چینی </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">... <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو کجایی سهراب؟ </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">وای سهراب کجایی آخر؟... </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقایق کردند ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تو کجایی سهراب؟ </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">که همین نزدیکی عشق را دار زدند, </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">همه جا سایه ی دیوار زدن ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">وای سهراب دلم را کشتند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <font face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""></font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp;<font color="#3366ff" size="3"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">این حال من بی توست<br> بغض غزلی بی لب<br> افتاده ترین خورشید<br> زیر سم اسب شب </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">این حال من بی توست<br> دلداده تر از فرهاد<br> شوریده تر از مجنون<br> حسرت به دلی در باد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">بی وقفه ترین عاشق<br> موندم که تو پیدا شی<br> بی تو همه چی تلخه<br> باید که تو هم باشی <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <font color="#3366ff" size="3"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> </font><font color="#3366ff"><font size="3">&nbsp;&nbsp;<br> &nbsp; </font><br> <font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">از تو که حرف می زنم، همه فعلهایم ماضی اند، </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">ماضی خیلی خیلی بعید </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کمی نزدیکتر بنشین </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">دلم برای یک حال ساده تنگ شده است!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> &nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> <font color="#3366ff" size="3">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کلاف زندگی ام که گم شد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">در جایی نامعلوم کسی پیدایش کرد </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">و به جایی دور برد </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">نمی دانم چگونه می بافدش </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که مرا این جا بی سرنوشت می نامند ..</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">&nbsp; <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman"><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">رفتی، </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">بالای بام آرزوهای من نشستی و پایین نیامدی!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">گفتم:</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">نردبان ترانه تنها سه پله دارد:</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">سكوت و </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">صعودُ</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">سقوط!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">اما</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تو صدای مرا نشنیدی</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و من</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">هی بالا رفتم، هی افتادم!</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">هی بالا رفتم، هی افتادم...</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp;<font color="#3366ff" size="3"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">پا</font><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">می رفت… </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">غافل از دلی که جا مانده بود!</font> <br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض<br> یک طرف خاطره ها!<br> یک طرف پنجره ها!<br> در همه آوازها! حرف آخر زیباست!<br> آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟<br> حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt="">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">من که می ترسم از هجرت دوست</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">کاش میدانستم روزگاری که به هم نزدیکیم </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">چه بهایی دارد</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman"> ...!!!&nbsp;</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><br> <font color="#3366ff" size="3">&nbsp; </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">تا تو رفتی همه گفتند </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که از دل برود هر آنکه از دیده رود</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و به نا باوری و غصه ی من خندیدند...</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">کاش می دانستی</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که در این عرصه ی دنیای بزرگ ،چه غم آلوده جدایی هاییست..</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">کاش می دانستی</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که از دل نرود هر آنکه از دیده رود...!</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma">&nbsp; </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">باران ابرها زود گذرند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">و باران چشم عاشق ماندگار تر ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">رد پا فانی و رد عشق سوزنده تر از هر آتش ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">اسم ها تکراری ولی یادشان همواره قشنگ ! </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">می نویسم تا بدانی : </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">دوستت دارم و تمام نوشته هایم بهانه ست </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">برای گفتن " دوستت دارم "های دلم</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تمام جاده های جهان را به جستوجوی نگاه تو آمده ام، پیاده ،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">حالا بگو در این تراکم تنهایی، میهمان</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">بی چراغ نمی خواهی ؟</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود.....</font> </font></strong></font> </p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">.و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود.</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">&nbsp;من از تو میگویم،ای همه گلواژهی مهربانی.</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">بر اوج قله شعرم،لانه کردهای،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و بر دشت دلم،بر شاخسار سپیدار محبت،جا گرفتهای.</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">من از تو میگویم،</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">ای نهایت خواهش.نیازم رقصیدن</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">، دست در دستت،به گرد شمع یکدلی</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">.پرتو عشقت را،بر من بتاب.</font> </font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">تنها برای تو می نویسم برای تو که برق چشمانم را زنده می کنی</font><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای دستان تو که گرمای عشق را خجالت زده می کند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای لبانت که جز ترنم محبت را نمی بوسند</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای تپش های قلبت که نبضم را به زدن وا می دارد</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">با توست که روز و شبم معنا دارد</font> </font> </strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">تنها برای تو می نویسم </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">برای تو که...!!!!</font><br> &nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"> <img src="http://image.kocholo.org/user/Sana/tazin/line/line162.gif" alt=""><font face="Tahoma"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><br> <font face="Times New Roman">به او بگویید دوستش دارم </font></font></strong> </font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">به او که قلبش به وسعت دریاییست </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">که قایق کوچک دل من در آن غرق شده .</font> </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Times New Roman">به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نور و شعر و ترانه برد . </font></strong></font></p> <p align="center"><font color="#3366ff" size="3"><strong> <font color="#3366ff" size="3" face="Tahoma"><font face="Times New Roman">و چشمهایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد . . .</font><br>&nbsp; <br></font></strong></font></p> text/html 2011-05-26T21:21:45+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی قطعه كوتاه عاشقانه و زیبایی با موضوع غصه http://lovehell.mihanblog.com/post/340 <p style="text-align: center;" dir="ltr"><span class="postbody"> <em style="font-style: normal; "> <font style="font-size: 13pt; " color="#000000" face="Tahoma">قطعه كوتاه </font> <font style="font-size: 13pt; " color="#cc0066" face="Tahoma">عاشقانه</font><font style="font-size: 13pt; " color="#000000" face="Tahoma"> و زیبایی با موضوع غصه</font></em></span></p><div style="text-align: center;"> </div><p style="text-align: center;" dir="ltr"><span class="postbody"><em> <font size="2" face="Tahoma">چرا غصه ؟! چرا؟؟؟؟ <font color="#ff0000">خدا</font> هست...</font></em></span></p><div style="text-align: center;"><br><br><strong></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><font color="#ff6600"><strong><font size="3" face="Arial">ماه من غصه چرا؟</font></strong></font><strong></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> <a href="http://kocholo.org/img/images/6upzdo0qbi4cu0eo4fb.gif"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="6upzdo0qbi4cu0eo4fb.gif" src="http://kocholo.org/img/images/6upzdo0qbi4cu0eo4fb.gif"></a></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> آسمان را بنگر كه هنوز بعد صد ها شب و روز</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> مثل آن روز نخست</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> گرم و آبی پر از مهر به ما می خندد</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> یا زمینی را كه دلش از سردی شب های خزان</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> نه شكست و نه گرفت</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> بلكه از عاطفه لبریز شد و</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> نفسی از سر امید كشید</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> و در آغاز بهار دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> تا بگوید كه هنوز پر از امنیت و احساس خداست</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#cc99ff"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> <a href="http://kocholo.org/img/images/h6xvwjd5ukvx7v6m9kss.jpg"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="h6xvwjd5ukvx7v6m9kss.jpg" src="http://kocholo.org/img/images/h6xvwjd5ukvx7v6m9kss.jpg"></a></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#00ccff"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#00ccff"> </font> <font color="#00ccff">ماه من غصه چرا</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> تو مرا داری و من</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> هر شب و روز</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> آرزویم همه خوشبختی توست</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> ماه من دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفتن</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> كار آن هایی نیست كه خدا را دارند</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> ماه من غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> یا دل شیشه ای ات از لب پنجره ی عشق، زمین خورد و شكست</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> با نگاهت به خدا چتر شادی وا كن</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> و بگو با دل خود كه خدا هست خدا هست</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"><font color="#00ccff"> او همانی است كه در تارترین لحظه ی شب</font></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> <a href="http://kocholo.org/img/images/nvgtgta30jekhk5wqyg.jpg"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="nvgtgta30jekhk5wqyg.jpg" src="http://kocholo.org/img/images/nvgtgta30jekhk5wqyg.jpg"></a></font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> راه نورانی امید نشانم می داد</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> او همانی است كه دلش می خواهد</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> همه زندگی ام غرق شادی باشد</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> ماه من غصه اگر هست بگو تا باشد</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> معنی خوشبختی، بودن اندوه هست</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> این همه غصه و غم این همه شادی و شور</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> چه بخواهی و چه نه، میوه ی یك باغ اند</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#ff99cc"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> <a href="http://kocholo.org/img/images/xhu9gp34iuxkstulq3v.jpg"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; " alt="xhu9gp34iuxkstulq3v.jpg" src="http://kocholo.org/img/images/xhu9gp34iuxkstulq3v.jpg"></a></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"> </font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> </font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> همه را با هم و با عشق بچین</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> ولی از یاد مبر پشت هر كوه بلند</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> سبزه زاری است پر از یاد خدا</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> و در آن باز كسی می خواند</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> كه خدا هست خدا هست و چرا غصه؟</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> پشت هر کوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا !</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> و در آن باز کسی می خواند ، که خدا هست ، خدا هست</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> چرا غصه ؟! چرا؟</font></font></strong><br><strong><font size="3" face="Arial"><font color="#99cc00"> خدا هست...</font></font></strong></div> text/html 2011-05-26T21:16:08+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی قطعات عاشقانه http://lovehell.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: center; "><font style="color: rgb(255, 0, 0);" class="storycontent"><font face="Tahoma"><b><span style="font-size: 13pt; " lang="FA">قطعات عاشقانه</span></b></font></font><br><font><font class="storycontent"><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA"><br><br>همیشه در زندگی لحظاتی هست که در عین روشنایی&nbsp; ؛ آمیخته با شب&nbsp; ؛سیاهی وظلمت است.در هنگام غم ودرد و آه لحظاتی آمیخته با زیبایی ولبخند است ودر هنگام سکوت لحظاتی سرشار از هیجان و التهاب و در ناامیدی بسی امید است</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">.</span></i> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></i></p> <p style="margin: 5pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="margin: 5pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">این دیوار های سردغرور؛هیچ گاه فرصت نداد که"زمرمه های دلتنگی ام"به سوی تو پر گیرند. کاش بیایی همراه نسیم عشق؛از پشت پنجره نیمه باز رو به قلبم</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">..</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></i></p> <p style="margin: 5pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">عشق تو چشمای هم نگاه کردن نیست با چشمای هم به زندگی نگاه کردنه</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; "> </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="margin: 5pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">برای زیستن دوقلب لازم هست. قلبی که دوست بدارد . قلبی که دوستش بدارند. قلبی که هدیه کند . قلبی که بپذیرد</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">. </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="margin: 5pt 0cm; direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">وقتی دل تنگ شدی به یاد بیار کسی رو که خیلی دوستت داره،وقتی نا امید شدیبه یاد بیار کسی رو که تنها امیدش تویی. وقتی ساکت شدی به یاد بیار کسی رو که به شنیدن صدای تومحتاجه</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; "> </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">گریه شاید زبان ضعف باشد شاید خیلی کودکانه شاید بی غرور......... اما هر وقت گونه هایم خیس میشه می فهمم نه ضعیفم نه یک کودکم بلکه پر از احساسم</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; "> </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">تو دریایی و من موجی اسیرم...که می خواهم در آغوشت بمیرم... بیا دریای من آغوش بر کش...نمی خواهم جدا از تو بمیرم</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">هیچ کس ویرانیم را حس نکرد .وسعت تنهائیم را حس نکرد .در میان خنده های تلخ من .گریه پنهانیم را حس نکرد .در هجوم لحظه های بی کسی درد بی کس ماندنم را حس نکرد .آن که با آغاز من مانوس بود . لحظه پایانیم را حس نکرد</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">یادته بهم گفتی دوسم داری؟ یادته گفتی عاشق منی؟ یادته گفتم آخر تنها میشم؟ یادته گفتی تنهات نمیذارم؟ یادته گفتی همیشه با منی؟ یادته گفتم ازیاد آخر میرم؟ یادته گفتی دلت پیش منه؟ یادته گفتم اینا حرفه همه؟ یادته گفتی من دوستت دارم؟ یادته گفتم که باور ندارم؟ یادته گفتم این عشق تا کجاست؟ یادته گفتی تا نفس با ماست؟ یادته گفتم که باور ندارم؟ یادته گفتی که آره حق دارم؟ حالا دیدی که همش حرف بودفقط؟ حالا فهمیدی همش ادعا بود؟</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">بوی نفسات هنوز مستم میکنه کنارم نیستی ولی با نفسهات گرم میشم زیبایی چشمانت هنوز افسونم میکنه کنارم نیستی ولی چشمانت در چشمانم نقش بسته صدایت هنوز از خود بی خودم میکنه کنارم نیستی ولی جز صدات نمیشنوم تو کنارم نیستی اما من چیزی جز تو ندارم</span><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; "> </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">بعضی عشق ها آتشین اما کم عمق و سطحی هستند گردبادی بر پای می کنند و زود هم سرد می شوند اما بعضی عشق ها عمیق است و ملایم چون یک نخ باریک شروع می شود و در طول زمان استمرار می یابد</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">اگه تو دنیا هیچی هیچی نداشته باشی مطمئن باش سه چیز همیشه مال تو هست:خدای مهربون، فکرای قشنگ وقلب کوچیک من</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم – عشق قشنگ نیست ما قشنگش میکنیم-دل ما تنگ نیست ما تنگش میکنیم – دل هیچ کس از سنگ نیست ما سنگش میکنیم</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp; </span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">به عشق گفتم : تا تو رو دارم تنها نیستم من رو تنها گذاشت و رفت .... به احساس گفتم: تا تو رو دارم تنها نیستم من رو تنها گذاشت و رفت ....به وفا گفتم: تا تو رو دارم تنها نیستم اونم من رو تنها گذاشت و رفت.... ولی وقتی به تنهایی گفتم: تا تو رو دارم تنها نیستم ، موندو همدمو مونسم شد</span></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><i><span style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; ">&nbsp;</span></i></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma"><a href="http://www.kocholo.org/969-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8742" target="_blank"><span style="text-decoration: none; "><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span style="text-decoration: none; " lang="en-us"><font color="#ff0000">-+-+-+-+-+-+-+-+-+-</font></span></a></font></p> <p style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span dir="rtl" style="font-size: 13pt; color: black; font-family: Tahoma,sans-serif; text-decoration: none; " lang="AR-SA">به پایان فکر نکن .. اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند .. بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز</span></p></font></font></div> text/html 2011-05-26T20:27:54+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی اس ام اس و جوک SMS & Joke http://lovehell.mihanblog.com/post/337 <h2 class="PostHeaderIcon-wrapper"> <a href="http://www.parscloob.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D9%88/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DA%A9-sms-joke-200807293122/" class="PostHeader"> اس ام اس و جوک SMS &amp; Joke </a> </h2><br><font style="font-weight: 600; " size="2" face="Tahoma"><font face="Tahoma"><br>غضنفر میره دزدی چیزی پیدا نمی كنه مشق بچه را خط میزنه !</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif" alt="rolling on the floor"><font face="Tahoma"><br> <br> غضنفر زنگ میزنه به دوستش ، آهسته میگه : من الان توی جلسه ام . بعدا باهات تماس میگیرم !</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif" alt="drooling"><font face="Tahoma"><br> <br> یه دوست خوب میگفت: آدما مثل كتابن تا وقتی تموم نشدن جذابن.پس سعی كن خودتو جلوی دیگران ورق نزنی تا زود تموم نشی.چون وقتی تموم بشی میرن سراغ یكی دیگه<br> <br> به ترکه میگن پسرت رکورد شکونده میگه گه خورده من که پولش رو نمیدم</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif" alt="at wits' end"> <font face="Tahoma"><br> <br> قزوینیه بعد از نمازجماعت به بقیه میگه: بغل دستی: قبول باشه، جلویی: حال دادی، پشت سری: حالتو میگیرم</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif" alt="big grin"><font face="Tahoma"><br> <br> ترکه میره جبهه و از کمر به پایینش قطع میشه، بهش میگن: چه احساسی داری؟ میگه: احساس می‌کنم تا کمر رفتم تو بهشت</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/25.gif" alt="angel"><font face="Tahoma"><br> <br> یه رشتیه تو تخت پیش عیالش دراز کشیده بود که یهو احساس کرد 6 تا پا زیر لحافه در جا پرید از تخت پائین و شمرد 1 . 2. 3 . 4 بعد گفت بازم خیالاتی شد</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif" alt="hee hee"><font face="Tahoma"><br> <br> به رشتی میگن روی هم رفته شما چند تا بچه دارید میگه: ما رو هم نرفته 4 تا بچه داریم <br> <br> چهارتا مورچه می رن حموم بعد 2تا میان بیرون اگه گفتین اون 2تا چی میشن؟ می چسبن به صابون</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif" alt="thumbs up"><font face="Tahoma"><br> <br> رشتیه شب عروسیش بوده، رفیقش میبینه داره دم حجله قدم میزه. بهش میگه: بابا برو تو عروس خانم منتظره، چرا اینجا واستادی؟!رشتیه میگه: والله ما یه بفرما به باجناق زدیم، رفته تو هنوز درنیومده</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/110.gif" alt="hurry up!"><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/35.gif" alt="silly"><font face="Tahoma"><br> <br> لره مادرشو میبره پیش دکتر ؛ دکتر معاینه میکنه میگه باید پرهیز بکنه....لره میگه:آقای دکتر قربانت برم الهی... نمیشه خودت بکنی آخه پرویز دهن لقه میره به همه میگه</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/114.gif" alt="it wasn't me"> <img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif" alt="rolling on the floor"><font face="Tahoma"><br> <br> ترکه میره مکه برعکس همه طواف میکنه... بهش میگن چرا برعکس طواف میکنی؟ میگه شما از اون ور دنبالش کنین من از این ور میگیرمش<br> <br> داداش یارو عروسی می‌کنه. شب عروسی می‌شینه پشت در اتاق عروس. میگن: چرا اینجا نشستی؟ میگه: بابام گفته بعد از داداشت نوبت توئه</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif" alt="oh go on"><font face="Tahoma"><br> <br> ترکه در یخچال را باز میکنه، ژله میلرزه، میگه: نترس اومدم پنیر بخورم <br> <br> یه یارو میره اصفهان کارخانه لیوان و بشقاب یکبار مصرف میزنه، بعد از شش ماه ورشکست میشه!!! </font> <img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/77.gif" alt="not worthy"><font face="Tahoma"><br> <br> لره و رشتیه میرن جهنم . رشیته می پرسه چه جوری مردی؟ تركه میگه از سرما تو چی ؟ میگه من از تعجب ! رفتم خونه دیدم زنم خوابیده همه جا رو گشتم ، توی اتاق ، زیر تخت ، توی انباری ، توی كمد ، خلاصه دیدم هیچ كس نیست از تعجب سكته كردم تركه گفت : خاك بر سرت اگه توی فریزر رو می گشتی نه من می مردم نه تو<br> <br> یه دکتر اصفهانی زنش میمیره روی سنگ قبرش می نویسه: آرمگاه زری همسر دکتر رحیمی مختصص زنان و زایمان، مطب: خیابان جلفا کوچه سوم پلاک 20 ساعات پذیرایی: 16 الی 22<br> <br> یك روز تو ی جهنم شلوغ بوده و همه می زدند و می رقصیدند<br> یكی می پرسه چی شده؟ بهش میگن: پرونده ها گم شده ، پرونده ها گم شده!</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/69.gif" alt="dancing"><font face="Tahoma"><br> <br> تا حالا قورباغه پرس شده تو پلاستیک دیدی.....! اگه ندیدی برو کارت ملی تو نگاه کن.</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif" alt="hee hee"><font face="Tahoma"><br> <br> در پاسخ نامه ام گل یخ دادی هربار مرا وعده دوزخ دادی یک بار برو کلاس خیاطی عشق شاید که خدا کرد و به ما نخ دادی <br> <br> من بی پناهم تو بی گناهی - دل به تو دادم ، چه اشتباهی از تو کشیدم شکل کبوتر - نقاشی ام رو بگذار و بگذر تو این نبودی ، من بد کشیدم - آخه دلت رو هرگز ندیدم تو بی گناهی ، من بی پناهم - ایمن بمانی از اشک و آهم<br> <br> میدونی فرق تو با پنالتی چیه؟<br> پنالتی 50 ،50 گله، ولی تو100در100گلی!</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif" alt="rose"><font face="Tahoma"><br> <br> زباغ خاطراتم هرگز نخواهی رفت ومن هرگز نخواهم برد از یاد نگاه مهربانت را<br> <br> یک گونی عشق تقدیم تو باد... عشقش مال خودت، ولی یادت نره گونی شو پس بدی!</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/70.gif" alt="bring it on"><font face="Tahoma"><br> <br> عشق مثل بادی است که در دل می پیچد.اگر نگهش داری خود آزرده می شویو اگر رهایش کنی دیگران!<br> <br> دوست داشتن مثل <a href="http://www.parscloob.com/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-fifa-09-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-ea-mobile-200810233709/" title="بازی ">بازی </a>الاکلنگ می مونه. اونی که عاشقتره همیشه خودش رو پایین نگه می داره تا عشقش از بالا بودن لذت ببره!</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/63.gif" alt="praying"><font face="Tahoma"><br> <br> یه یارویی میره پیك نیك زنش میگه بشینم زیر اون درخت خوبه. میگه نه همین وسط جاده پتو بنداز امن تره.!! زنش میگه اینجا<a href="http://img.parscloob.com/cat-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-9.htm" title=" ماشین "> ماشین </a>میزنه خلاصه بعد از كلی جر و بحث میندازن وسط جاده.بعد میبینن یه كامیون داره میاد طرفشون هر چی بوق میزنه اونا از جاشون تكان نمیخورن كامیونه هم فرمونو میپیچونه میره تو درخت.اونم پا نیشه تا كامیون رو میبینه به زنش میگه اگه زیر درخت بودیم الان مرده بودیم<br> <br> آسمان وقف نگاهت گل من / مانده ام چشم براهت گل من / هر کجا هستی و باشی گویم / که خدا پشت و پناهت گل من <br> <br> کاش می شد با تو بودن را نوشت .... تا که<a href="http://www.parscloob.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-200808053196/" title=" زیبا "> زیبا </a>را کشم بر هر چه زشت ... کاش می شد روی این رنگین کمان ... می نوشتم تا ابد با من بمان </font> <img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" alt="love struck"><font face="Tahoma"><br> <br> نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم! دیگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد. ... استادشهید ، دکتر علی شریعتی<br> <br> به علت افزایش بی سابقه قیمت پودر لباسشویی و صرفه جویی در مصرف آب، حوزه علمیه اعلام کرد از این پس پاکیزگی فقط یک پنجم از ایمان است </font> <img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif" alt="rolling on the floor"><font face="Tahoma"><br> <br> لبخند ارزانترین راهی است كه می توان توسط آن نگاه را وسعت داد<br> <br> دوستی من و تو مانند میخ طویله ست كه هیچ كره خری قادر به كندن آن نیست</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/114.gif" alt="it wasn't me"><font face="Tahoma"><br> <br> خدایا عاشقان را غم مده گر دهی 20 درصد هم تخفیف بده</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/64.gif" alt="money eyes"><font face="Tahoma"><br> <br> ای كاش آشنائیها نبود یا به دنبالش جدائی ها نبود<br> یا مرا با او نمی كردی آشنا یا مرا از او نمی كردی جدا</font><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif" alt="rose"></font> text/html 2011-05-26T20:23:21+01:00 lovehell.mihanblog.com رضا دورقی جوک و اس ام اس joke & sms (سری اول) http://lovehell.mihanblog.com/post/336 <h2 class="PostHeaderIcon-wrapper"><a href="http://www.parscloob.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D9%88/%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-joke-sms-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-200807303140/" class="PostHeader">جوک و اس ام اس joke &amp; sms (سری اول)</a></h2><br><br>یه مرغه به اون یكی مرغه میگه: دیدی بدبخت شدم، تو كیف <a href="http://www.iranoffside.com/200904223612/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%8A/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/" title="دختر">دختر</a>م پرخروس پیدا كردم. دوستش میگه: اینكه چیزی نیست، من تو كیف دخترم تخم مرغ پیدا كردم<br><br>دوستان واقعی جواهراتی هستند گرانبها ، که بدست آوردنشان سخت و نگه داشتنشان سخت تر است . پس لطفا در حفظ و نگهداری من کوشا باش !<br><br>مشترک گرامی موجودی شما رو به پایان نیست !! اما خفمون کردی چقدر اس ام اس <a href="http://www.parscloob.com/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-fifa-09-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-ea-mobile-200810233709/" title="بازی ">بازی </a>میکنی عجب غلطی کردیم تو رو وارد طرح قرمز کردیم<br><br>غضنفر خودشو دار میزنه. پزشکی قانونی اعلام می کنه : دلیل مرگ : ضربه ی مغزی. می رن تحقیق می کنن می بینن با کش خودشو دار زده !<br><br>الهی شمع بشی، پروانه شم، دورت بگردم … بعدش فوتت کنم، خاموش بشی، هرهر بخندم!<br>اگر روزی به یادت گریه كردم … بدان آن روز پیازی رنده كردم<br><br>خدایا اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم، هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل<br><br>&nbsp;دارم یک جمله بیش نیست: دوستت دارم<br><br>می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی<br><br>اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی<br><br>می دونی چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ وقتی میخوای گریه کنی<br><br>چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای خدارو صدا کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای<br><br>احوالپرسی لرا : حالا ما تلفن نداریم شما نباید یه زنگ به ما بزنید؟<div dir="rtl" align="justify">&nbsp;</div><div dir="rtl" align="justify">میشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست<br><br>اگه میدونستی دستای من چقدر به دستای گرمت نیاز داره هیچ وقت اونا رو تو دماغت نمی كردی<br><br>دو تا اصفهانی دراز كشیده بودند یكیشون داشته خمیازه میكشیده اون یكی میگه داداش تا دهنت بازه لطفا این اصغر ما رو هم صدا كن<br><br>برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل را داشته باشی این دنیا دنیای تغییر است نه دنیای تقدیر<br><br>یه ترک یه تهرانی یه اصفهانی با هم میرن یه خربزه میخرن. میگن هر کی که امشب شیرین ترین خواب رو دید اون خربزه رو بخوره. صبح که بیدار میشن تهرانیه میگه من دیشب خواب دیدم تو مسابقه دو شرکت کردم و نفر اول شدم. اصفهانیه میگه من خواب دیدم با تمام فامیل رفتیم یک جائیکه همه جور خوراکی ها بود و مفت مفت بود و ما همینجور می تونستیم بخوریم.میبینن ترکه هیچی نمیگه، میگن تو چی خواب دیدی، میگه: والله من هر کاری کردم خوابم نمیبرد، ساعت 3 بلند شدم خربزه رو خوردم<br><br>به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد عجب از محبت من که در اواثرنداردغلط است هر که گوید&nbsp; دل به دل راه دارد دل من زغصه خون شد دل او خبر ندارد<br><br>یکی دلش برای ماهی می سوزه یکی برای ماهی گیر ولی هیشکی دلش برای تو که سر قلابی نمی سوزه<br><br>گاهی وقتها از نردبان بالا میرویم تا دستهای خدا را بگیریم غافل از اینکه خدا پایین ایستاده ونرده ها رو محکم گرفته که ما نیفتیم<br><br><br>الهی شمع بشی، پروانه شم، دورت بگردم … بعدش فوتت کنم، خاموش بشی، هرهر بخندم!<br><br><br>اگر روزی به یادت گریه كردم … بدان آن روز پیازی رنده كردم<br><br>ترکه خیلی حوشحال، اس ام اس هاشو باز می کنه می بینه جوک نیست…قیافش می شه مثل الان تو<br><br>خدایا اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم، هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل دارم یک جمله بیش نیست: دوستت دارم<br><br>می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی<br><br>می دونی چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ وقتی میخوای گریه کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای خدارو صدا کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای کسی رو ببوسی چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ چون قشنگ ترین لحظات این دنیا قابل دیدن نیستن</div><div dir="rtl" align="justify"><br>احوالپرسی لرا : حالا ما تلفن نداریم شما نباید یه زنگ به ما بزنید؟<br><br>همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به آسمون هم رسید یادش باشه ریشش کجاست<br><br>روزی روزگاری، اهالی یک دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند. در روز<br><br>موعود، همهء مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یک پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان<br><br>عاشق شدن مثل دست زدن به آتیش می مونه . پس سعی کن تا وقتی که جراتش رو پیدا نکردی هیچ وقت بهش دست نزنی اما اگه بهش دست زدی سعی کن طاقتش رو داشته باشی که تو دستهات نگهش داری<br><br>هستم ولى نیستم هر لحظه كنارت! نیستم ولى هستم هر لحظه به یادت<br><br>اگر دنیای ما دنیای سنگ است بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است اگر دنیای ما دنیای درد است بدان عاشق شدن از بهر و رنج است اگر عاشق شدن یک گناه است پس دل عاشق شکستن صد گناه است<br><br>من منتظر دیدار تو هستم، سهل است بگویم که گرفتار تو هستم، من در پی این حادثه غمخوار تو هستم، هر چند که دور از منی و من ز تو دورم، بر جان تو سوگند که دوستدار تو هستم</div><br>ستاره پنج انتها داره…مربع چهار انتها داره…مثلث سه انتها داره…خط دو انتها داره…زندگییك انتها داره …خدا كنه عشق منو تو مثل دایره بی انتها باشه